جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,774 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84785تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره862,100,00080,000,0001395/06/20
84784تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره901,700,00020,000,0001395/06/20
84779تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره954,000,00010,000,0001395/06/20
84777تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1707,000,00050,000,0001395/06/20
84778تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن58115,000,0001395/06/20
84776تهرانجردن - ارمغانآپارتمانرهن و اجاره943,800,00060,000,0001395/06/20
84783تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره781,800,00040,000,0001395/06/20
84781تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره76500,00060,000,0001395/06/20
84782تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره821,500,00030,000,0001395/06/20
84775تهرانستارخان - توحیدآپارتمانرهن133120,000,0001395/06/20
84772تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره982,200,00060,000,0001395/06/20
84769تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره1322,100,000100,000,0001395/06/20
84766تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1203,200,00040,000,0001395/06/20
84767تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانرهن172170,000,0001395/06/20
84765تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره721,600,00025,000,0001395/06/20
84764تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانرهن76130,000,0001395/06/20
84763تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/06/20
84762تهرانورزی جنوبیآپارتمانرهن7080,000,0001395/06/20
84760تهرانحسین آبادآپارتمانرهن90100,000,0001395/06/20
84758تهرانسیمون بولیوارآپارتمانرهن105150,000,0001395/06/20
84757تهرانپیامبر - هجرتآپارتمانرهن91150,000,0001395/06/20
84734تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1659,000,0001,485,000,0001395/06/20
84733تهرانبلوار 24 متریآپارتمانفروش1448,200,0001,080,000,0001395/06/20
84736تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش806,630,000530,000,0001395/06/20
84735تهرانبلوار دریاآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001395/06/20
84745تهراندولتآپارتمانفروش10013,000,0001,300,000,0001395/06/20
84743تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2008,500,0001,700,000,0001395/06/20
84751تهرانجمارانآپارتمانفروش9511,000,0001,045,000,0001395/06/20
84727تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش825,855,000480,000,0001395/06/20
84730تهرانجردنآپارتمانفروش1547,500,0001,155,000,0001395/06/20
Page top