جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,488 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
23921تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش773,830,000295,000,0001393-08-11
23922تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001393-08-11
23923تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1074,000,000428,000,0001393-08-11
23928تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش853,700,000315,000,0001393-08-11
23929تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش775,800,000446,600,0001393-08-11
23930تهراناقدسیهآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001393-08-11
23931تهراناقدسیهآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001393-08-11
23934تهرانپیروزی آپارتمانفروش902,780,000250,000,0001393-08-11
23935تهران شهرک اکباتانآپارتمانفروش1424,200,000596,400,0001393-08-11
23936تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1325,700,000752,400,0001393-08-11
23937تهرانهفت حوضآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-08-11
23938تهرانمیرداماد آپارتمانفروش8810,500,000942,000,0001393-08-11
23466تهراندولتآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-08-10
23659تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش826,000,000492,000,0001393-08-10
23660تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش764,600,000349,600,0001393-08-10
23663تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش655,700,000370,500,0001393-08-10
23664تهرانبهارشیرازآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393-08-10
23665تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش734,800,000350,400,0001393-08-10
23666تهرانپونکآپارتمانفروش733,900,000285,000,0001393-08-10
23669تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش817,000,000567,000,0001393-08-10
23677تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش703,360,000235,000,0001393-08-10
23680تهراندربندآپارتمانفروش503,400,000170,000,0001393-08-10
23683تهرانرودکی(سلسبیل)آپارتمانفروش522,405,000125,000,0001393-08-10
23689تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش875,100,000443,700,0001393-08-10
23690تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش614,000,000244,000,0001393-08-10
23691تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393-08-10
23694تهرانمیدان ولیعصر آپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001393-08-10
23695تهرانآتی شهر آپارتمانفروش924,000,000368,000,0001393-08-10
23696تهرانشهرک امیدآپارتمانفروش1707,500,0001,150,000,0001393-08-10
23698تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393-08-10
Page top