جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,442 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
23664تهرانبهارشیرازآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393-08-10
23665تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش734,800,000350,400,0001393-08-10
23666تهرانپونکآپارتمانفروش733,900,000285,000,0001393-08-10
23669تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش817,000,000567,000,0001393-08-10
23677تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش703,360,000235,000,0001393-08-10
23680تهراندربندآپارتمانفروش503,400,000170,000,0001393-08-10
23683تهرانرودکی(سلسبیل)آپارتمانفروش522,405,000125,000,0001393-08-10
23689تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش875,100,000443,700,0001393-08-10
23690تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش614,000,000244,000,0001393-08-10
23691تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393-08-10
23694تهرانمیدان ولیعصر آپارتمانفروش1805,000,000900,000,0001393-08-10
23695تهرانآتی شهر آپارتمانفروش924,000,000368,000,0001393-08-10
23696تهرانشهرک امیدآپارتمانفروش1707,500,0001,150,000,0001393-08-10
23698تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393-08-10
23700تهراننارمک - سمنگانآپارتمانپیش فروش1354,500,000610,000,0001393-08-10
23701تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1235,500,000676,500,0001393-08-10
23702تهران تهران نو آپارتمانفروش702,800,000196,000,0001393-08-10
23704تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش524,100,000213,000,0001393-08-10
23706تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1007,100,000710,000,0001393-08-10
23707تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001393-08-10
23715تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1444,515,000650,000,0001393-08-10
23716تهرانجردنآپارتمانفروش8512,500,0001,062,500,0001393-08-10
23717تهراندزآشیبآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001393-08-10
23718تهراندولتآپارتمانفروش839,800,000813,400,0001393-08-10
23720تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش1505,000,000750,000,0001393-08-10
23721تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001393-08-10
23722تهراننیروی هواییآپارتمانفروش832,900,000240,700,0001393-08-10
23723تهرانجردنآپارتمانفروش1659,500,0001,567,500,0001393-08-10
23724تهرانجردنآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001393-08-10
23725تهراندزآشیبآپارتمانفروش1015,700,000575,700,0001393-08-10
Page top