جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18387تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانفروش1374,800,000657,600,0001393/06/26
18388تهرانمیدان ولیعصرآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001393/06/26
18393تهرانمطهری - لارستان آپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393/06/26
18051تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش306,500,000195,000,0001393/06/25
18052تهرانپاسدارانآپارتمانفروش634,000,000252,000,0001393/06/25
18053تهرانجنت آباد آپارتمانفروش9640,700,000390,000,0001393/06/25
18054تهراندربندآپارتمانپیش فروش1357,000,000945,000,0001393/06/25
18055تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393/06/25
18056تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1206,300,000756,000,0001393/06/25
18057تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش1535,800,000887,400,0001393/06/25
18058تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393/06/25
18059تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش14010,360,0001,450,000,0001393/06/25
18060تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/06/25
18061تهرانشهرک غربآپارتمانفروش745,700,000421,800,0001393/06/25
18062تهرانشهرک غربآپارتمانفروش516,000,000306,000,0001393/06/25
18063تهرانبلوار فرحزادی آپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001393/06/25
18064تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش7111,500,000816,500,0001393/06/25
18067تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش716,000,000430,000,0001393/06/25
18068تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش893,800,000338,200,0001393/06/25
18069تهرانبلوار پروین آپارتمانفروش493,370,000165,000,0001393/06/25
18070تهرانبلوار پروین آپارتمانفروش503,300,000165,000,0001393/06/25
18071تهرانتهرانپارس - 186 غربیآپارتمانفروش954,900,000465,500,0001393/06/25
18072تهراندربند آپارتمانفروش654,620,000300,000,0001393/06/25
18075تهرانتهرانپارس - 154 شرقی آپارتمانفروش1176,300,000737,100,0001393/06/25
18076تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش683,700,000251,600,0001393/06/25
18077تهرانتجریشآپارتمانفروش645,000,000320,000,0001393/06/25
18078تهرانبلوار دادمان آپارتمانفروش1477,800,0001,146,600,0001393/06/25
18079تهراندولتآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001393/06/25
18080تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393/06/25
18081تهرانشهرک غربآپارتمانفروش17010,000,0001,700,000,0001393/06/25
Page top