جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,157 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18189تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393/06/25
18190تهرانازگلآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393/06/25
18191تهرانازگلآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393/06/25
18192تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1117,200,000799,200,0001393/06/25
18193تهرانازگلآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393/06/25
18197تهراناقدسیهآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393/06/25
18198تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش786,000,000468,000,0001393/06/25
18201تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001393/06/25
18202تهرانالهیه - گلنازآپارتمانفروش18714,000,0002,618,000,0001393/06/25
18203تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1545,800,000893,200,0001393/06/25
18204تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1545,800,000893,200,0001393/06/25
18205تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش55کارشناسیکارشناسی1393/06/25
18206تهرانامیرآبادشمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393/06/25
18208تهرانباغ فیضآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393/06/25
18209تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1125,000,000560,000,0001393/06/25
18210تهرانباغ فیضآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393/06/25
18211تهرانبرق الستومآپارتمانفروش824,300,000352,600,0001393/06/25
18215تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001393/06/25
18219تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش725,100,000367,200,0001393/06/25
18220تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001393/06/25
18222تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش764,400,000334,400,0001393/06/25
18226تهرانبهار شیرازآپارتمانفروش1563,300,000514,800,0001393/06/25
18227تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001393/06/25
18228تهرانپاسداران - زمردآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393/06/25
18229تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش827,600,000623,200,0001393/06/25
18235تهرانپونکآپارتمانفروش854,700,000399,500,0001393/06/25
18236تهرانپونکآپارتمانفروش514,235,294216,000,0001393/06/25
18237تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393/06/25
18238تهرانپیامبرآپارتمانفروش1004,700,000470,000,0001393/06/25
18240تهرانپونکآپارتمانفروش885,300,000466,400,0001393/06/25
Page top