جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,488 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25298تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001393-08-24
25299تهرانپونکآپارتمانفروش703,645,000255,000,0001393-08-24
25301تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-08-24
25305تهرانتوحید - نصرتآپارتمانفروش974,600,000446,200,0001393-08-24
25306تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001393-08-24
25307تهرانجردنآپارتمانفروش1887,500,000141,000,0001393-08-24
25310تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1035,500,000566,500,0001393-08-24
25311تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1154,300,000494,500,0001393-08-24
25316تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش785,800,000452,400,0001393-08-24
25317تهرانتهرانپارس - توحیدآپارتمانفروش723,500,000252,000,0001393-08-24
25318تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش2038,800,0001,786,400,0001393-08-24
25319تهرانجلفا آپارتمانفروش1226,200,000756,400,0001393-08-24
25321تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393-08-24
25323تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش732,600,000189,800,0001393-08-24
25324تهراندروسآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-08-24
25326تهراندزآشیبآپارتمانفروش1289,000,0001,152,000,0001393-08-24
25328تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش989,185,000900,000,0001393-08-24
25332تهرانستارخانآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001393-08-24
25335تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش855,700,000484,500,0001393-08-24
25336تهرانتهرانپارس - توحیدآپارتمانفروش1075,700,000609,900,0001393-08-24
25337تهراندربند - گلاب درهآپارتمانفروش1508,700,0001,305,000,0001393-08-24
25338تهراندزآشیبآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393-08-24
25339تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1158,500,000977,500,0001393-08-24
25343تهرانباغ فیضآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001393-08-24
25345تهراندروسآپارتمانفروش1158,100,000931,500,0001393-08-24
25349تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001393-08-24
25350تهرانالهیهآپارتمانفروش17822,000,0003,916,000,0001393-08-24
25352تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش592,370,000140,000,0001393-08-24
25357تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش36015,000,0005,400,000,0001393-08-24
25358تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش853,530,000300,000,0001393-08-24
Page top