جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,480 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25619تهرانگاندیآپارتمانفروش2548,000,0002,032,000,0001393-08-26
20635تهرانسلمان فارسیآپارتمانفروش452,670,000120,000,0001393-08-26
25620تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش843,200,000268,800,0001393-08-26
25621تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-08-26
25622تهرانگیشاآپارتمانفروش894,200,000373,800,0001393-08-26
25623تهرانگیشاآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001393-08-26
25670تهرانسیدخندانآپارتمانفروش555,200286,000,0001393-08-26
25770تهراندکتر قریبآپارتمانفروش504,000,000200,000,0001393-08-26
25771تهرانآجودانیهآپارتمانفروش24514,000,0003,430,000,0001393-08-26
25772تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19011,000,0002,090,000,0001393-08-26
25774تهرانآریاشهرآپارتمانفروش614,200,000256,200,0001393-08-26
25776تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش814,500,000364,500,0001393-08-26
25778تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش937,900,000734,700,0001393-08-26
25779تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1246,500,000806,000,0001393-08-26
25780تهرانازگلآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393-08-26
25781تهرانازگلآپارتمانفروش1445,000,000720,000,0001393-08-26
25782تهرانآفریقاآپارتمانفروش1686,000,0001,008,000,0001393-08-26
25783تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش725,555,000400,000,0001393-08-26
25784تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش733,700,000270,000,0001393-08-26
25785تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش18210,000,0001,820,000,0001393-08-26
25786تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001393-08-26
25429تهراندروس - هدایت آپارتمانفروش360کارشناسیکارشناسی1393-08-25
25430تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1393-08-25
25433تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1393-08-25
25443تهرانازگلآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001393-08-25
25451تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش833,610,000300,000,0001393-08-25
25452تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393-08-25
25454تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1377,400,0001,013,800,0001393-08-25
25455تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-08-25
25456تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1033,600,000370,800,0001393-08-25
Page top