جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,021 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18075تهرانتهرانپارس - 154 شرقی آپارتمانفروش1176,300,000737,100,0001393/06/25
18076تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش683,700,000251,600,0001393/06/25
18077تهرانتجریشآپارتمانفروش645,000,000320,000,0001393/06/25
18078تهرانبلوار دادمان آپارتمانفروش1477,800,0001,146,600,0001393/06/25
18079تهراندولتآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001393/06/25
18080تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393/06/25
18081تهرانشهرک غربآپارتمانفروش17010,000,0001,700,000,0001393/06/25
18082تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1216,000,000726,000,0001393/06/25
18084تهرانریاضی بخشایشآپارتمانفروش928,000,000736,000,0001393/06/25
18085کرجقزوین - اويسي هاآپارتمانرهن7540,000,0001393/06/25
18161کرجگلشهر آپارتمانفروش73830,00060,000,0001393/06/25
18176تهرانازگلآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393/06/25
18178تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001393/06/25
18188تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش674,600,000308,200,0001393/06/25
18189تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393/06/25
18190تهرانازگلآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393/06/25
18191تهرانازگلآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393/06/25
18192تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1117,200,000799,200,0001393/06/25
18193تهرانازگلآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393/06/25
18197تهراناقدسیهآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393/06/25
18198تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش786,000,000468,000,0001393/06/25
18201تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001393/06/25
18202تهرانالهیه - گلنازآپارتمانفروش18714,000,0002,618,000,0001393/06/25
18203تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1545,800,000893,200,0001393/06/25
18204تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1545,800,000893,200,0001393/06/25
18205تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش55کارشناسیکارشناسی1393/06/25
18206تهرانامیرآبادشمالیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001393/06/25
18208تهرانباغ فیضآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393/06/25
18209تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1125,000,000560,000,0001393/06/25
18210تهرانباغ فیضآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393/06/25
Page top