جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,420 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85705تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره904,000,00040,000,0001395/07/01
85698تهرانپاسدارانآپارتمانرهن130180,000,0001395/07/01
85697تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره703,500,00035,000,0001395/07/01
85706تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,200,000150,000,0001395/07/01
85702تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1321,350,00045,000,0001395/07/01
85701تهرانمیدان تیموریآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00070,000,0001395/07/01
85700تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانرهن و اجاره1051,550,00050,000,0001395/07/01
85699تهرانبلوار شهرزادآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00020,000,0001395/07/01
85186تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانرهن و اجاره1036,000,000100,000,0001395/07/01
85695تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1123,500,00050,000,0001395/07/01
85691تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره831,600,00030,000,0001395/07/01
85693تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1052,400,00080,000,0001395/07/01
85694تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/07/01
85690تهرانپروانه شمالیآپارتمانرهن7575,000,0001395/07/01
85689تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1201,550,00030,000,0001395/07/01
85688تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره681,600,00025,000,0001395/07/01
85692تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره903,000,00020,000,0001395/07/01
85684تهرانپونکآپارتمانرهن5065,000,0001395/07/01
85679تهرانپروانه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره751,200,00030,000,0001395/07/01
85678تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/07/01
85677تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1042,100,00040,000,0001395/07/01
85674تهرانآجودنیهآپارتمانرهن و اجاره952,800,00020,000,0001395/07/01
85673تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000100,000,0001395/07/01
85672تهرانشهر زیباآپارتمانرهن و اجاره851,500,00050,000,0001395/07/01
85671تهرانبلوار باذرآپارتمانرهن و اجاره851,200,00025,000,0001395/07/01
85670تهراناختیریه شملیآپارتمانرهن100کارشناسی1395/07/01
85669تهرانالوندآپارتمانرهن114200,000,0001395/07/01
85668تهراناراجآپارتمانرهن و اجاره621,000,00040,000,0001395/07/01
85666تهراناشرفی - نیایشآپارتمانرهن و اجاره10120,000,00070,000,0001395/07/01
82756تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره25212,000,000100,000,0001395/07/01
Page top