جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,778 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
17991تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393/06/24
17992تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش844,050,000340,000,0001393/06/24
17993تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393/06/24
17994تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش503,600,000180,000,0001393/06/24
17995تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393/06/24
17996تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393/06/24
17997تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,100,000246,000,0001393/06/24
17998تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1314,250,000556,750,0001393/06/24
17999تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش456,200,000279,000,0001393/06/24
18000تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393/06/24
18001تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001393/06/24
18002تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش644,687,500300,000,0001393/06/24
18003تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش614,420,000269,620,0001393/06/24
18004تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش946,500,000611,000,0001393/06/24
18005تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001393/06/24
18006تهراناقدسیهآپارتمانفروش80کارشناسیکارشناسی1393/06/24
18008تهراناقدسیهآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1393/06/24
18009تهراناقدسیهآپارتمانفروش160کارشناسیکارشناسی1393/06/24
18010تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش614,400,000268,400,0001393/06/24
18011تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1827,500,0001,365,000,0001393/06/24
18013تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393/06/24
18014تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001393/06/24
18017تهرانآجودانیهآپارتمانفروش24015,000,0003,600,000,0001393/06/24
18018تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش604,100,000246,000,0001393/06/24
18019تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11612,900,0001,496,400,0001393/06/24
18020تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6216,500,0001,023,000,0001393/06/24
18021تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1537,600,0001,150,000,0001393/06/24
18022تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1575,000,000785,000,0001393/06/24
18023تهرانباغ فیضآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393/06/24
18024تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش934,500,000418,500,0001393/06/24
Page top