جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,540 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26772تهرانفاطمیآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001393-09-10
26776تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-09-10
26777تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001393-09-10
26781تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001393-09-10
26782تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1245,000,000620,000,0001393-09-10
26783تهراننارمکآپارتمانفروش763,700,000281,200,0001393-09-10
26784تهرانولنجکآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001393-09-10
26788تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش1185,500,000649,000,0001393-09-10
26789تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش552,600,000143,000,0001393-09-10
26793تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1068,600,000911,600,0001393-09-10
26794تهرانونک - شیخ بهاییآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001393-09-10
26796تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانفروش807,500,000600,000,0001393-09-10
26799تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1267,000,000882,000,0001393-09-10
26800تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش11816,500,0001,947,000,0001393-09-10
26801تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش28516,600,0004,731,000,0001393-09-10
26802تهرانگاندیآپارتمانفروش1439,800,0001,401,400,0001393-09-10
26819تهرانقیطریهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-09-10
26821تهرانکامرانیهآپارتمانفروش20514,500,0002,972,500,0001393-09-10
26526تهراناقدسیهآپارتمانفروش1526,300,000957,600,0001393-09-09
26528تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش643,750,000240,000,0001393-09-09
26529تهرانسازمان برنامه جنوبیآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001393-09-09
26530تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش655,500,000357,500,0001393-09-09
26533تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش564,825,000270,000,0001393-09-09
26534تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1356,400,000864,000,0001393-09-09
26535تهرانپیروزیآپارتمانفروش803,200,000256,000,0001393-09-09
26536تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001393-09-09
26538تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش402,550,000102,000,0001393-09-09
26539تهرانتجریشآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001393-09-09
26542تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش784,300,000335,400,0001393-09-09
26547تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش783,400,000265,000,0001393-09-09
Page top