جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,476 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26554تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1216,000,000726,000,0001393-09-09
26560تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش1264,000,000504,000,0001393-09-09
26564تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001393-09-09
26566تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش924,600,000423,200,0001393-09-09
26570تهرانجردنآپارتمانفروش14212,000,0001,704,000,0001393-09-09
26572تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1084,900,000529,200,0001393-09-09
26576تهرانخواجه نظام الملکآپارتمانفروش383,350,000127,000,0001393-09-09
26578تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1246,700,000830,800,0001393-09-09
26579تهرانشریعتی - معلمآپارتمانفروش703,450,000242,500,0001393-09-09
26580تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش743,800,000281,200,0001393-09-09
26583تهرانجردنآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393-09-09
26584تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1185,400,000637,200,0001393-09-09
26585تهراندربندآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393-09-09
26587تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1075,600,000599,200,0001393-09-09
26589تهرانسبلانآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001393-09-09
26595تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001393-09-09
26596تهرانتهران نوآپارتمانفروش784,500,000351,000,0001393-09-09
26597تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش864,100,000352,600,0001393-09-09
26598تهرانجردنآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001393-09-09
26599تهراندارآبادآپارتمانفروش937,450,000692,850,0001393-09-09
26600تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش17311,500,0001,989,500,0001393-09-09
26601تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش554,260,000234,300,0001393-09-09
26602تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش10010,000,0001,000,000,0001393-09-09
26603تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش875,700,000582,900,0001393-09-09
26604تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش1938,500,0001,640,500,0001393-09-09
26605تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1245,200,000644,800,0001393-09-09
26606تهرانشهرزیباآپارتمانفروش923,200,000294,400,0001393-09-09
26613تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش935,200,000483,600,0001393-09-09
26633تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش736,700,000489,100,0001393-09-09
26634تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001393-09-09
Page top