جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,488 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26534تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش1356,400,000864,000,0001393-09-09
26535تهرانپیروزیآپارتمانفروش803,200,000256,000,0001393-09-09
26536تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001393-09-09
26538تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش402,550,000102,000,0001393-09-09
26539تهرانتجریشآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001393-09-09
26542تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش784,300,000335,400,0001393-09-09
26547تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش783,400,000265,000,0001393-09-09
26548تهرانجردنآپارتمانفروش1079,800,0001,048,600,0001393-09-09
26549تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1085,800,000626,400,0001393-09-09
26550تهراندولتآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001393-09-09
26552تهرانسبلان جنوبیآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393-09-09
26553تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش563,400,000190,400,0001393-09-09
26554تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1216,000,000726,000,0001393-09-09
26560تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش1264,000,000504,000,0001393-09-09
26564تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش903,800,000342,000,0001393-09-09
26566تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش924,600,000423,200,0001393-09-09
26570تهرانجردنآپارتمانفروش14212,000,0001,704,000,0001393-09-09
26572تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1084,900,000529,200,0001393-09-09
26576تهرانخواجه نظام الملکآپارتمانفروش383,350,000127,000,0001393-09-09
26578تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1246,700,000830,800,0001393-09-09
26579تهرانشریعتی - معلمآپارتمانفروش703,450,000242,500,0001393-09-09
26580تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش743,800,000281,200,0001393-09-09
26583تهرانجردنآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393-09-09
26584تهرانجنت آبادآپارتمانفروش1185,400,000637,200,0001393-09-09
26585تهراندربندآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393-09-09
26587تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1075,600,000599,200,0001393-09-09
26589تهرانسبلانآپارتمانفروش603,000,000180,000,0001393-09-09
26595تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001393-09-09
26596تهرانتهران نوآپارتمانفروش784,500,000351,000,0001393-09-09
26597تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش864,100,000352,600,0001393-09-09
Page top