جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,566 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22919تهران گیشا - زوج هاآپارتمانفروش1805,500,000990,000,0001393-08-04
22920تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1488,000,0001,184,000,0001393-08-04
23007تهرانشریعتیآپارتمانفروش1808,000,0001,440,000,0001393-08-04
22689تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001393-08-03
22690تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1043,800,000395,200,0001393-08-03
22714تهراناقدسیهآپارتمانفروش25014,000,0003,500,000,0001393-08-03
22802تهرانپیامبر - هجرتآپارتمانفروش33200,000,0001393-08-03
22183تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1478,500,0001,249,500,0001393-08-03
22694تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش764,600,000349,600,0001393-08-03
22695تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش576,250,000356,250,0001393-08-03
22700تهرانازگلآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001393-08-03
22704تهراناقدسیهآپارتمانفروش1386,500,000897,000,0001393-08-03
22705تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش863,800,000326,800,0001393-08-03
22709تهراناقدسیهآپارتمانفروش955,100,000484,500,0001393-08-03
22710تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش484,770,000229,000,0001393-08-03
22720تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش665,300,000249,800,0001393-08-03
22723تهراناقدسیهآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001393-08-03
22730تهرانازگلآپارتمانفروش1006,400,000640,000,0001393-08-03
22737تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش954,700,000448,500,0001393-08-03
22739تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش474,950,000232,650,0001393-08-03
22740تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش684,200,000285,600,0001393-08-03
22746تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1293,500,000451,500,0001393-08-03
22756تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001393-08-03
22763تهراناقدسیهآپارتمانفروش23012,000,0001393-08-03
22772تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش983,700,000362,600,0001393-08-03
22778تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1704,200,000714,000,0001393-08-03
22779تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش884,285,000377,000,0001393-08-03
22780تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش775,700,000438,900,0001393-08-03
22781تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-08-03
22782تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش674,105,000275,000,0001393-08-03
Page top