جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,540 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27351تهراندریان نوآپارتمانفروش954,000,000380,000,0001393-09-15
27352تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001393-09-15
27353تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش919,000,000819,000,0001393-09-15
27356تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش574,035,000230,000,0001393-09-15
27357تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001393-09-15
27358تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12311,000,0001,738,000,0001393-09-15
27359تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش605,835,000350,000,0001393-09-15
27366تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11013,500,0001,485,000,0001393-09-15
27369تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-09-15
27370تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش1509,500,0001,425,000,0001393-09-15
27379محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش320875,000280,000,0001393-09-15
27380تهرانرسالت - کرمان آپارتمانفروش683,385,000230,000,0001393-09-15
27238تهرانشاهین شمالی آپارتمانفروش735,100,000372,000,0001393-09-14
27158تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانفروش886,200,000545,600,0001393-09-13
27161تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001393-09-13
27187تهرانشهرک غربآپارتمانفروش886,200,000545,600,0001393-09-13
27210تهرانکاشانکآپارتمانفروش1809,100,0001,638,000,0001393-09-13
27211تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32512,000,0003,900,000,0001393-09-13
27212تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1405,300,000742,000,0001393-09-13
27213تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش933,800,000353,400,0001393-09-13
27214تهرانازگلآپارتمانفروش1335,600,000740,000,0001393-09-13
27215تهران کاشانی - بهنامآپارتمانفروش735,500,000401,500,0001393-09-13
27217تهرانسوهانک آپارتمانفروش1288,000,0001,024,000,0001393-09-13
27218تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1217,500,000907,500,0001393-09-13
27219تهرانباغ فیضآپارتمانفروش593,720,000220,000,0001393-09-13
27220تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393-09-13
27221تهرانشهرک ولیعصر آپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001393-09-13
27222تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش954,700,000446,500,0001393-09-13
27223تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393-09-13
27224تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش937,530,000700,000,0001393-09-13
Page top