جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,483 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26856تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1455,300,000768,500,0001393-09-11
26857تهرانازگلآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001393-09-11
26889تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش906,800,000612,000,0001393-09-11
26890تهرانازگلآپارتمانفروش1558,200,0001,271,000,0001393-09-11
26891تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1035,700,000587,100,0001393-09-11
26893تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1805,700,0001,026,000,0001393-09-11
26894تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1254,800,000600,000,0001393-09-11
26896تهرانپونکآپارتمانفروش894,100,000364,900,0001393-09-11
26897تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش606,200,000372,000,0001393-09-11
26898تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش764,700,000357,200,0001393-09-11
26899تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001393-09-11
26901تهرانتهران نوآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001393-09-11
26902تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-09-11
26903تهرانپیروزی - نیکنامآپارتمانفروش573,350,000191,400,0001393-09-11
26905تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393-09-11
26906تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1335,200,000691,600,0001393-09-11
26907تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001393-09-11
26908تهرانجمالزاده - نصرتآپارتمانفروش1374,452,000610,000,0001393-09-11
26909تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش764,300,000326,800,0001393-09-11
26910تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش753,733,333280,000,0001393-09-11
26911تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش834,900,000406,700,0001393-09-11
26912تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش973,850,000373,450,0001393-09-11
26913تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش915,200,000473,200,0001393-09-11
26914تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,100,000230,000,0001393-09-11
26916تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش554,909,091270,000,0001393-09-11
26918تهراندروسآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001393-09-11
26920تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1214,300,000520,300,0001393-09-11
26921تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش916,700,000609,700,0001393-09-11
26922تهرانباغ فیضآپارتمانفروش455,500,000274,500,0001393-09-11
26923تهرانپونک - شهرک هماآپارتمانفروش1408,580,0001,200,000,0001393-09-11
Page top