جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,391 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20003تهرانسبلانآپارتمانفروش463,300,000151,800,0001393/07/07
20004تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001393/07/07
20005تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1127,200,000806,400,0001393/07/07
20007تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش886,150,000541,200,0001393/07/07
20008تهرانسهروردي شماليآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001393/07/07
20010تهرانشهرانآپارتمانفروش513,950,000200,000,0001393/07/07
20011تهرانشهرانآپارتمانفروش684,400,000299,200,0001393/07/07
20012تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393/07/07
20013تهرانشمس آبادآپارتمانفروش684,400,000299,200,0001393/07/07
20014تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001393/07/07
20018تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش346,620,000225,000,0001393/07/07
20019تهرانکلیم کاشانیآپارتمانفروش485,000,000240,000,0001393/07/07
20023تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش644,500,000288,000,0001393/07/07
20024تهرانگیشاآپارتمانفروش1638,000,0001,304,000,0001393/07/07
20025تهرانگیشاآپارتمانفروش1316,200,000812,200,0001393/07/07
20029تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش662,800,000184,800,0001393/07/07
20030تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانفروش644,800,000307,200,0001393/07/07
20032تهرانمرزدارانآپارتمانفروش757,100,000532,500,0001393/07/07
20033تهرانمرزدارانآپارتمانفروش834,500,000373,500,0001393/07/07
20035تهرانمطهری - امیر اتابکآپارتمانفروش1384,200,000579,600,0001393/07/07
20036تهرانمطهریآپارتمانفروش1577,100,0001,100,000,0001393/07/07
20037تهرانمطهریآپارتمانفروش1106,100,000671,000,0001393/07/07
20038تهرانشریعتی - مطهریآپارتمانفروش627,050,000437,100,0001393/07/07
20039تهرانمطهریآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/07/07
20040تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1337,500,000997,500,0001393/07/07
20041تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393/07/07
20043تهرانکامرانیه آپارتمانفروش2508,500,0002,125,000,0001393/07/07
20044تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش657,155,000465,000,0001393/07/07
20045تهرانمیردامادآپارتمانفروش806,600,000528,000,0001393/07/07
20046تهرانکامرانیه آپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001393/07/07
Page top