جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,903 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19139تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش573,850,000219,450,0001393/07/01
19141تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1506,000,000750,000,0001393/07/01
19142تهراناقدسیهآپارتمانفروش828,500,000697,000,0001393/07/01
19143تهراناقدسیهآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001393/07/01
19144تهرانازگلآپارتمانفروش756,300,000472,500,0001393/07/01
19145تهراناقدسیهآپارتمانفروش1756,900,0001,207,500,0001393/07/01
19146تهرانالهیهآپارتمانفروش23812,000,0002,856,000,0001393/07/01
19186کرجگلشهر _ گلزار غربی آپارتمانفروش1001,200,000120,000,0001393/07/01
19216تهرانجیحون _ طوسآپارتمانفروش833,300,000280,000,0001393/07/01
18843تهرانشهرانآپارتمانفروش684,830,000328,000,0001393/06/30
18844تهرانشهران _ کوهسارآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001393/06/30
18845تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1554,500,000697,500,0001393/06/30
18846تهرانشهر زیباآپارتمانفروش784,300,000335,400,0001393/06/30
18847تهرانشهر زیباآپارتمانفروش884,000,000352,000,0001393/06/30
18849تهرانشهرزیباآپارتمانفروش1003,200,000320,000,0001393/06/30
18850تهرانشهر زیباآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393/06/30
18851تهرانصادقیهآپارتمانفروش1155,100,000586,500,0001393/06/30
18852تهرانصادقیهآپارتمانفروش1385,700,000786,600,0001393/06/30
18853تهرانصادقیهآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001393/06/30
18854تهرانصادقیهآپارتمانفروش1004,900,000490,000,0001393/06/30
18855تهرانظفرآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001393/06/30
18856تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1026,300,000645,000,0001393/06/30
18857تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1657,800,0001,287,000,0001393/06/30
18858تهرانشهرک غربآپارتمانفروش6510,000,000650,000,0001393/06/30
18859تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1199,600,0001,142,400,0001393/06/30
18860تهرانشهرک غربآپارتمانفروش10610,000,0001,060,000,0001393/06/30
18861تهرانظفر _ دلیریآپارتمانفروش424,300,000180,600,0001393/06/30
18862تهرانظفر _ فریدافشارآپارتمانفروش16810,200,0001,672,800,0001393/06/30
18863تهرانعباس آبادآپارتمانفروش927,100,000653,200,0001393/06/30
18864تهرانعباس آباد _ اندیشهآپارتمانفروش626,600,000409,200,0001393/06/30
Page top