جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,542 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28105تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش956,600,000627,000,0001393-09-23
28106تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001393-09-23
28108تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش788,000,000624,000,0001393-09-23
28115تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش813,800,000307,800,0001393-09-23
28116تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1095,400,000588,600,0001393-09-23
28118تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش815,190,000420,000,0001393-09-23
28119تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001393-09-23
28120تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001393-09-23
28121تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش715,000,000355,000,0001393-09-23
28122تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش13210,500,0001,385,000,0001393-09-23
28123تهرانپونکآپارتمانفروش925,200,000478,400,0001393-09-23
28124تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش823,900,000319,800,0001393-09-23
28125تهرانحکیمیهآپارتمانفروش583,000,000174,000,0001393-09-23
28126تهراندروسآپارتمانفروش18014,000,0002,520,000,0001393-09-23
28127تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1498,500,0001,266,500,0001393-09-23
28128تهراندریان نوآپارتمانفروش905,700,000513,000,0001393-09-23
28129تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001393-09-23
28131تهرانپونک - اقبال پورآپارتمانفروش644,800,000305,000,0001393-09-23
28132تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش6110,160,000620,000,0001393-09-23
28133تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1927,000,0001,344,000,0001393-09-23
28134تهرانسازمان برنامهآپارتمانفروش574,200,000239,400,0001393-09-23
28136تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1151,050,0001,200,000,0001393-09-23
28137تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1428,700,0001,235,400,0001393-09-23
28138تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001393-09-23
28139تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1609,500,0001,520,000,0001393-09-23
28142تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش1288,000,0001,024,000,0001393-09-23
28143تهرانشهرک غربآپارتمانفروش13511,000,0001,485,000,0001393-09-23
28148تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1285,500,000704,000,0001393-09-23
28149تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش613,500,000213,500,0001393-09-23
28150تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1379,500,0001,301,500,0001393-09-23
Page top