جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,488 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28710تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1228,000,000976,000,0001393-09-29
28721تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1346,500,000871,000,0001393-09-29
28723تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1056,476,190680,000,0001393-09-29
28724تهرانستارخانآپارتمانفروش1365,600,000761,600,0001393-09-29
28725تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001393-09-29
28726تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش735,900,000430,000,0001393-09-29
28734تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش856,800,000578,000,0001393-09-29
28735تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-09-29
28741تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش844,000,000336,000,0001393-09-29
28742تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش546,800,000367,200,0001393-09-29
28746تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش855,000,000425,000,0001393-09-29
28750تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1459,000,0001,305,000,0001393-09-29
28752تهرانستارخانآپارتمانفروش723,300,000237,600,0001393-09-29
28755تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32017,000,0001393-09-29
28756تهراندولتآپارتمانفروش838,800,000730,400,0001393-09-29
28758تهرانپاسدارانآپارتمانفروش829,000,000738,000,0001393-09-29
28759تهراناقدسیهآپارتمانفروش907,600,000684,000,0001393-09-29
28761تهراندروسآپارتمانفروش987,500,000735,000,0001393-09-29
28764تهرانالهیهآپارتمانفروش18310,000,0001,830,000,0001393-09-29
28765تهرانرسالت - کرمانآپارتمانفروش504,000,000204,000,0001393-09-29
28809تهرانآفریقاآپارتمانفروش1858,200,0001,517,000,0001393-09-29
28810تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001393-09-29
28811تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش805,800,000464,000,0001393-09-29
28812تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش683,825,000260,000,0001393-09-29
28813تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش537,000,000371,000,0001393-09-29
28814تهرانازگلآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001393-09-29
28815تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش675,000,000335,000,0001393-09-29
28816تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393-09-29
28817تهراناقدسیهآپارتمانفروش817,700,000623,700,0001393-09-29
28818تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,900,000637,200,0001393-09-29
Page top