جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,442 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28952تهرانشخ بهاییآپارتمانفروش1095,045,000550,000,0001393-10-01
28954تهرانشهرک غربآپارتمانفروش725,975,000430,000,0001393-10-01
28955تهرانکامرانیهآپارتمانفروش346کارشناسیکارشناسی1393-10-01
28957تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش959,500,000902,500,0001393-10-01
28958تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش16013,000,0002,080,000,0001393-10-01
28959تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001393-10-01
28960تهرانآهنگآپارتمانفروش682,900,000198,000,0001393-10-01
28836تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1196,100,000725,900,0001393-09-30
28837تهراندولتآپارتمانفروش1217,500,000907,500,0001393-09-30
28808تهراناول نیروی هواییآپارتمانفروش533,867,000205,000,0001393-09-29
28667تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش906,600,000594,000,0001393-09-29
28668تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش765,800,000440,800,0001393-09-29
28669تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش885,200,000457,600,0001393-09-29
28670تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,200,000390,000,0001393-09-29
28671تهرانباغ فیضآپارتمانفروش403,750,000150,000,0001393-09-29
28672تهرانالهیهآپارتمانفروش24512,000,0001393-09-29
28673تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش605,100,000306,000,0001393-09-29
28674تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش754,200,000315,000,0001393-09-29
28675تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش744,800,000355,200,0001393-09-29
28676تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش685,000,000340,000,0001393-09-29
28677تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش524,300,000223,600,0001393-09-29
28679تهرانجردنآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001393-09-29
28680تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393-09-29
28681تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393-09-29
28682تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001393-09-29
28683تهراناقدسیهآپارتمانفروش806,375,000510,000,0001393-09-29
28684تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش534,340,000230,000,0001393-09-29
28685تهراندولتآپارتمانفروش1379,500,0001,301,500,0001393-09-29
28686تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش587,070,000410,000,0001393-09-29
28694تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش855,400,000459,000,0001393-09-29
Page top