جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,443 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28911تهراننیاورانآپارتمانفروش997,580,000750,000,0001393-10-01
28912تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16313,500,0002,200,500,0001393-10-01
28913تهرانستارخانآپارتمانفروش903,000,000270,000,0001393-10-01
28914تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1559,500,0001,472,500,0001393-10-01
28915تهرانشهرک غربآپارتمانفروش855,700,000484,500,0001393-10-01
28916تهرانپونکآپارتمانفروش1205,340,000640,000,0001393-10-01
28917تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش19812,500,0002,475,000,0001393-10-01
28918تهرانفرمانیه - عمارآپارتمانفروش986,640,000650,000,0001393-10-01
28919تهرانقیطریهآپارتمانفروش655,550,000360,000,0001393-10-01
28920تهرانفرمانیهآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001393-10-01
28921تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش604,850,000291,000,0001393-10-01
28922تهرانقیطریهآپارتمانفروش655,000,000325,000,0001393-10-01
28924تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393-10-01
28926تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1208,800,0001,056,000,0001393-10-01
28927تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1004,400,000440,000,0001393-10-01
28929تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1085,800,000626,400,0001393-10-01
28930تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,350,000635,000,0001393-10-01
28931تهرانده ونکآپارتمانفروش608,000,000480,000,0001393-10-01
28932تهراننیاورانآپارتمانفروش9010,500,000945,000,0001393-10-01
28934تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش9510,500,000997,500,0001393-10-01
28936تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1907,400,0001,406,000,0001393-10-01
28939تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1035,300,000545,900,0001393-10-01
28941تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1357,300,000985,500,0001393-10-01
28943تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش708,000,000560,000,0001393-10-01
28944تهرانستارخانآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393-10-01
28945تهرانرازان شمالیآپارتمانفروش1088,000,000864,000,0001393-10-01
28946تهرانسوهانکآپارتمانفروش1656,703,0001,106,000,0001393-10-01
28947تهرانقلهکآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001393-10-01
28948تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001393-10-01
28949تهرانمرزدارانآپارتمانفروش885,100,000448,800,0001393-10-01
Page top