جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,157 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85490تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره782,100,00030,000,0001395/06/29
85489تهرانباغ فردوسآپارتمانرهن و اجاره2106,000,000150,000,0001395/06/29
85488تهرانجردن - ناهیدآپارتمانرهن و اجاره1258,000,00050,000,0001395/06/29
85484تهرانپور ابتهاجآپارتمانرهن و اجاره2076,500,00050,000,0001395/06/29
85483تهراندروسآپارتمانرهن120130,000,0001395/06/29
85481تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00040,000,0001395/06/29
85480تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000200,000,0001395/06/29
85479تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1032,500,00030,000,0001395/06/29
85478تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2257,000,000200,000,0001395/06/29
83608تهراندولت - نشاطآپارتمانرهن و اجاره721,700,000200,000,0001395/06/29
85473تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1363,200,00040,000,0001395/06/29
85474تهرانبلور 24 متریآپارتمانرهن و اجاره1222,500,000100,000,0001395/06/29
85477تهرانقنات کوثرآپارتمانرهن و اجاره901,100,00015,000,0001395/06/29
85476تهرانوفادار شرقیآپارتمانرهن و اجاره901,100,00020,000,0001395/06/29
85475تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره701,000,00030,000,0001395/06/29
85466تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره822,000,00030,000,0001395/06/29
85469تهراندروس - محسنیانآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00060,000,0001395/06/29
85461تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1055,400,000100,000,0001395/06/29
85453تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1708,000,000100,000,0001395/06/29
85456تهرانآبشار شرقیآپارتمانرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/06/29
85451تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00050,000,0001395/06/29
85450تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره2003,000,00080,000,0001395/06/29
85472تهرانبلوار فرحزادآپارتمانرهن و اجاره1353,000,00070,000,0001395/06/29
85467تهرانهرویآپارتمانرهن100200,000,0001395/06/29
85464تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره1151,000,00050,000,0001395/06/29
85463تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره96کارشناسیکارشناسی1395/06/29
85460تهرانآیت آلله کاشانیآپارتمانرهن86115,000,0001395/06/29
85459تهرانشهرک فرهنگیانآپارتمانرهن و اجاره851,500,00035,000,0001395/06/29
85454تهراناشرفی - پونکآپارتمانرهن و اجاره752,100,00020,000,0001395/06/29
85452تهرانسیندخت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1202,800,00030,000,0001395/06/29
Page top