جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,778 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21259تهرانآجودانیهآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393/07/19
21271تهرانآجودانیهآپارتمانفروش35013,000,0004,550,000,0001393/07/19
21272تهرانآجودانیهآپارتمانفروش31013,000,0001393/07/19
21275تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1164,230,000490,000,0001393/07/19
21276تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش704,600,000322,000,0001393/07/19
21278تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش925,800,000533,600,0001393/07/19
21281تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش837,500,000622,500,0001393/07/19
21282تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش758,200,000615,000,0001393/07/19
21283تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1326,500,000858,000,0001393/07/19
21285تهرانازگلآپارتمانفروش1048,500,000884,000,0001393/07/19
21287تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش917,300,000664,300,0001393/07/19
21288تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393/07/19
21289تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393/07/19
21291تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1064,000,000424,000,0001393/07/19
21292تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش754,270,000320,000,0001393/07/19
21295تهرانآجودانیهآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393/07/19
21296تهراناقدسیهآپارتمانفروش1345,500,000737,000,0001393/07/19
21297تهرانالهیهآپارتمانفروش17018,000,0003,060,000,0001393/07/19
21299تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش645,500,000352,000,0001393/07/19
21300تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1174,800,000571,200,0001393/07/19
21302تهراننیروی هواییآپارتمانفروش745,000,000370,000,0001393/07/19
21304تهرانپیروزی - پرستارآپارتمانفروش443,865,000170,000,0001393/07/19
21305تهرانپیروزیآپارتمانفروش452,450,000110,000,0001393/07/19
21307تهراننیروی هواییآپارتمانفروش674,800,000321,600,0001393/07/19
21308تهرانتجریشآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001393/07/19
21309تهرانتهران نوآپارتمانفروش543,150,000170,000,0001393/07/19
21310تهرانتهران نوآپارتمانفروش1484,500,000666,000,0001393/07/19
21312تهرانتهران نوآپارتمانفروش483,550,000170,000,0001393/07/19
21313تهرانتهران نوآپارتمانفروش523,500,000182,000,0001393/07/19
21314تهرانتهران نوآپارتمانفروش1083,400,000367,200,0001393/07/19
Page top