جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,021 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85358تهرانبوستان دومآپارتمانرهن200330,000,0001395/06/28
85346تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره200کارشناسیکارشناسی1395/06/28
85374تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1735,000,00070,000,0001395/06/28
85369تهراندیبجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1502,500,000200,000,0001395/06/28
85355تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1756,000,00060,000,0001395/06/28
85357تهرانجوانشیرآپارتمانرهن و اجاره2454,500,000200,000,0001395/06/28
85354تهرانآجودانیهآپارتمانرهن247500,000,0001395/06/28
85353تهرانعاطفی شرقیآپارتمانرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/06/28
85350تهراننوبهارآپارتمانرهن155220,000,0001395/06/28
85345تهرانبلوار اوشانآپارتمانرهن و اجاره90700,00080,000,0001395/06/28
85386تهرانمیدان تیموریآپارتمانرهن و اجاره901,500,00070,000,0001395/06/28
85383تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره852,000,00035,000,0001395/06/28
85385تهرانستار خانآپارتمانرهن و اجاره1703,000,00025,000,0001395/06/28
85382تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن7575,000,0001395/06/28
85368تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن143250,000,0001395/06/28
85339تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانرهن و اجاره802,000,00030,000,0001395/06/28
85362تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره901,200,00025,000,0001395/06/28
85361تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00050,000,0001395/06/28
85343تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره651,000,00030,000,0001395/06/28
85342تهرانباقرخانآپارتمانرهن و اجاره601,850,00025,000,0001395/06/28
85340تهرانبهار جنوبیآپارتمانرهن و اجاره681,600,00025,000,0001395/06/28
85338تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره831,600,00030,000,0001395/06/28
85309تهرانشهرک غربآپارتمانفروش12210,500,0001,281,000,0001395/06/28
85308تهرانشهرک غربآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001395/06/28
85334تهرانولنجکآپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001395/06/28
85337تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1166,000,000696,000,0001395/06/28
85323تهراننیاورانآپارتمانفروش14212,500,0001,775,000,0001395/06/28
85300تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001395/06/28
85297تهرانقیطریهآپارتمانفروش13311,280,0001,500,000,0001395/06/28
85331تهرانولنجکآپارتمانفروش909,500,000855,000,0001395/06/28
Page top