جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,444 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
23939تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش875,689,000495,000,0001393/08/13
23940تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001393/08/12
22818تهرانتهرانپارس - خ 216آپارتمانفروش803,150,000252,000,0001393/08/11
22820تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393/08/11
23786تهرانفاطمیآپارتمانفروش833,400,000282,200,0001393/08/11
23788تهرانفرشتهآپارتمانفروش28816,500,0004,752,000,0001393/08/11
23795تهرانکاشانکآپارتمانفروش915,500,000500,500,0001393/08/11
23799تهرانکاشانکآپارتمانفروش10015,000,0001,500,000,0001393/08/11
23809تهرانکاشانکآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393/08/11
23826تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393/08/11
23827تهرانکریمخانآپارتمانفروش1575,200,0008,164,000,0001393/08/11
23837تهرانکریمخانآپارتمانفروش1323,800,000501,600,0001393/08/11
23890تهرانوردآورد آپارتمانفروش602,850,000171,000,0001393/08/11
23891تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانفروش1874,500,000841,000,0001393/08/11
23898تهراننارمک - دردشتآپارتمانفروش1475,500,000808,000,0001393/08/11
23907تهرانتهرانسر آپارتمانفروش753,200,000240,000,0001393/08/11
23908تهراننبرد شماليآپارتمانفروش633,100,000210,000,0001393/08/11
23909تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش878,600,000750,000,0001393/08/11
23911تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش602,400,000205,000,0001393/08/11
23913تهراندبستان آپارتمانفروش673,800,000250,000,0001393/08/11
23917تهرانآجودانیهآپارتمانفروش1949,200,0001,784,800,0001393/08/11
23918تهرانآریا شهرآپارتمانفروش1405,500,000770,000,0001393/08/11
23919تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش16810,500,0001,764,000,0001393/08/11
23920تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001393/08/11
23921تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش773,830,000295,000,0001393/08/11
23922تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001393/08/11
23923تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1074,000,000428,000,0001393/08/11
23928تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش853,700,000315,000,0001393/08/11
23929تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش775,800,000446,600,0001393/08/11
23930تهراناقدسیهآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001393/08/11
Page top