جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,259 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84985تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره751,800,00025,000,0001395/07/01
85712تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1252,600,00030,000,0001395/07/01
85707تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1504,200,00050,000,0001395/07/01
85711تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1376,000,000100,000,0001395/07/01
85710تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره20012,000,000300,000,0001395/07/01
85719تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1306,000,000100,000,0001395/07/01
85715تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1603,000,000200,000,0001395/07/01
85718تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره702,500,00050,000,0001395/07/01
85714تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1546,500,000100,000,0001395/07/01
85713تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00030,000,0001395/07/01
85720تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1506,000,000100,000,0001395/07/01
85721تهرانکاج شمالیآپارتمانرهن و اجاره1273,500,00050,000,0001395/07/01
85722تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1062,000,00050,000,0001395/07/01
83765تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2107,000,000100,000,0001395/07/01
85717تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1603,500,00030,000,0001395/07/01
85716تهرانظفر - دلیریآپارتمانرهن و اجاره761,500,00075,000,0001395/07/01
85709تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1353,500,00080,000,0001395/07/01
85703تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره22010,000,000100,000,0001395/07/01
85704تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1655,500,000100,000,0001395/07/01
85705تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره904,000,00040,000,0001395/07/01
85698تهرانپاسدارانآپارتمانرهن130180,000,0001395/07/01
85697تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره703,500,00035,000,0001395/07/01
85706تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,200,000150,000,0001395/07/01
85702تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1321,350,00045,000,0001395/07/01
85701تهرانمیدان تیموریآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00070,000,0001395/07/01
85700تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانرهن و اجاره1051,550,00050,000,0001395/07/01
85699تهرانبلوار شهرزادآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00020,000,0001395/07/01
85186تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانرهن و اجاره1036,000,000100,000,0001395/07/01
85695تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1123,500,00050,000,0001395/07/01
85691تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره831,600,00030,000,0001395/07/01
Page top