جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,831 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22821تهراننبرد شمالی آپارتمانفروش812,750,000220,000,0001393/08/03
22823تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001393/08/03
22824تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,600,000262,800,0001393/08/03
22827تهرانجردنآپارتمانفروش1517,500,0001,132,500,0001393/08/03
22828تهرانتهرانپارس خ 176آپارتمانفروش905,900,000531,000,0001393/08/03
22829تهرانتوحیدآپارتمانفروش1703,175,000540,000,0001393/08/03
22830تهرانجردنآپارتمانفروش11011,500,0001,265,000,0001393/08/03
22831تهرانحکیمیهآپارتمانفروش503,800,000190,000,0001393/08/03
22832تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش765,200,000395,200,0001393/08/03
22833تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانفروش855,500,000533,500,0001393/08/03
22834تهرانجنت آبادآپارتمانفروش555,500,000302,500,0001393/08/03
22838تهراناستاد حسن بنا جنوبیآپارتمانفروش582,650,000153,700,0001393/08/03
22840کرجفرديسآپارتمانفروش751,200,00090,000,0001393/08/03
22845رشتبلوار قلی پورآپارتمانرهن5823,000,0001393/08/03
22846رشتبلوار قلی پورآپارتمانرهن و اجاره80250,00010,000,0001393/08/03
22686تهرانسراجآپارتمانفروش713,500,000250,000,0001393/08/01
15927تهراننیاورانآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001393/07/30
17383تهرانشریعتی - میرداماد آپارتمانفروش1286,650,000851,200,0001393/07/30
17412تهرانفرشته آپارتمانفروش25016,000,0004,000,000,0001393/07/30
21377تهرانستاری - پیامبرآپارتمانفروش623,300,000205,000,0001393/07/30
22627سمنانشهداآپارتمانفروش1051,200,000126,000,0001393/07/30
22439تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش954,950,000470,250,0001393/07/29
22438تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش964,800,000460,800,0001393/07/29
22437تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش707,200,000504,000,0001393/07/29
22436تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش795,600,000442,400,0001393/07/29
22435تهرانبهارشیرازآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393/07/29
15393رباط کریمپرند - خیابان امامآپارتمانپیش فروش971,400,000135,800,0001393/07/29
22440تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش686,700,000455,600,0001393/07/29
22444تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393/07/29
22445تهراننیروی هواییآپارتمانفروش824,000,000328,000,0001393/07/29
Page top