جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25771تهرانآجودانیهآپارتمانفروش24514,000,0003,430,000,0001393/08/26
25772تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19011,000,0002,090,000,0001393/08/26
25774تهرانآریاشهرآپارتمانفروش614,200,000256,200,0001393/08/26
25776تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش814,500,000364,500,0001393/08/26
25778تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش937,900,000734,700,0001393/08/26
25779تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1246,500,000806,000,0001393/08/26
25780تهرانازگلآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393/08/26
25781تهرانازگلآپارتمانفروش1445,000,000720,000,0001393/08/26
25782تهرانآفریقاآپارتمانفروش1686,000,0001,008,000,0001393/08/26
25783تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش725,555,000400,000,0001393/08/26
25784تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش733,700,000270,000,0001393/08/26
25785تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش18210,000,0001,820,000,0001393/08/26
25786تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001393/08/26
25429تهراندروس - هدایت آپارتمانفروش360کارشناسیکارشناسی1393/08/25
25430تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1393/08/25
25433تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش105کارشناسیکارشناسی1393/08/25
25443تهرانازگلآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001393/08/25
25451تهرانپونک - ستاریآپارتمانفروش833,610,000300,000,0001393/08/25
25452تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001393/08/25
25454تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1377,400,0001,013,800,0001393/08/25
25455تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393/08/25
25456تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1033,600,000370,800,0001393/08/25
25457تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش744,800,000355,000,0001393/08/25
25459تهرانشریعتیآپارتمانفروش475,100,000240,000,0001393/08/25
25460تهرانشمس آبادآپارتمانفروش755,100,000382,500,0001393/08/25
25464تهرانشهرآراآپارتمانفروش764,700,000357,200,0001393/08/25
25466تهرانشهرانآپارتمانفروش823,850,000315,700,0001393/08/25
25468تهرانصادقیهآپارتمانفروش835,300,000439,900,0001393/08/25
25469تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانفروش1465,200,000759,200,0001393/08/25
25472تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1365,200,000707,200,0001393/08/25
Page top