جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,147 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24362تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1106,640,000730,000,0001393/08/18
24366تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001393/08/18
24367تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانفروش672,800,000187,600,0001393/08/18
24368تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش615,000,000305,000,0001393/08/18
24369تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393/08/18
24370تهراناقدسیهآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001393/08/18
24371تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1057,800,000819,000,0001393/08/18
24372تهرانمطهریآپارتمانفروش1084,000,000432,000,0001393/08/18
24375تهرانهفت تیر - بهارآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001393/08/18
24377تهراننارمکآپارتمانفروش1005,700,000570,000,0001393/08/18
24378تهرانفاطمیآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393/08/18
24379تهرانفرمانیه - عمارآپارتمانفروش33018,000,0005,940,000,0001393/08/18
24380تهرانقیطریهآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001393/08/18
24381تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش687,300,000496,400,0001393/08/18
24382تهرانمطهریآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393/08/18
24385تهراننیاورانآپارتمانفروش20012,500,0002,500,000,0001393/08/18
24386تهرانهفت تیر - مفتحآپارتمانفروش975,800,000562,600,0001393/08/18
24388تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393/08/18
24389تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش927,935,000730,000,0001393/08/18
24391تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001393/08/18
24392تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش884,700,000413,600,0001393/08/18
24393تهراناقدسیهآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001393/08/18
24394تهرانقیطریهآپارتمانفروش73کارشناسیکارشناسی1393/08/18
24396تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش844,200,000352,800,0001393/08/18
24397تهرانازگلآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001393/08/18
24398تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1426,000,000852,000,0001393/08/18
24400تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13514,500,0001,957,500,0001393/08/18
24402تهرانولنجکآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001393/08/18
24403تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش664,240,000280,000,0001393/08/18
24404تهرانفرشتهآپارتمانفروش2019,000,0001,809,000,0001393/08/18
Page top