جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,307 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26149تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش627,500,000465,000,0001393/08/29
26152تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001393/08/29
26153تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393/08/29
26154تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش746,000,000444,000,0001393/08/29
26156تهرانپونک - پیامبرآپارتمانفروش614,700,000286,700,0001393/08/29
26157تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1146,495,000740,000,0001393/08/29
26158تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش458,000,000360,000,0001393/08/29
26159تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش15311,500,0001,759,500,0001393/08/29
25866تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش946,000,000564,000,0001393/08/28
25966محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش1201,300,000156,000,0001393/08/28
26006محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش1091,100,000120,000,0001393/08/28
26007محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش751,100,00082,500,0001393/08/28
26008محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش1371,170,000160,000,0001393/08/28
23510تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش685,800,000394,400,0001393/08/27
24390تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش705,700,000399,000,0001393/08/27
25824تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش935,300,000492,900,0001393/08/27
25825تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1356,800,000918,000,0001393/08/27
25826تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393/08/27
25827تهرانبرق الستومآپارتمانفروش764,500,000342,000,0001393/08/27
25829تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393/08/27
25830تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش435,000,000210,000,0001393/08/27
25831تهرانباغ فیضآپارتمانفروش853,500,000297,500,0001393/08/27
25833تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393/08/27
25836تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001393/08/27
25837تهرانامیرآبادشمالیآپارتمانفروش1057,800,000819,000,0001393/08/27
25838تهرانپاسداران _ زمردآپارتمانفروش619,400,000573,400,0001393/08/27
25839تهرانپاسداران _ سروستانآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001393/08/27
25841تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1369,200,0001,250,000,0001393/08/27
25842تهرانپونک _ بلوارعدلآپارتمانفروش746,000,000444,000,0001393/08/27
25843تهرانپونک - آبشناسانآپارتمانفروش1075,300,000567,100,0001393/08/27
Page top