جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28001تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1166,500,000754,000,0001393/09/20
28002تهرانشهرک غربآپارتمانفروش25115,000,0003,765,000,0001393/09/20
28003تهرانستارخانآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393/09/20
28004تهراندریان نوآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001393/09/20
28005تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1839,000,0001,647,000,0001393/09/20
28008تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش823,600,000295,200,0001393/09/20
28010تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001393/09/20
28012تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش969,000,000864,000,0001393/09/20
28013تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001393/09/20
28014تهرانشهرک غربآپارتمانفروش657,000,000455,000,0001393/09/20
28015تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1427,500,0001,065,000,0001393/09/20
15287تهرانکاج - کلیم کاشانیآپارتمانفروش523,600,000190,000,0001393/09/19
27742تهرانکاشانکآپارتمانفروش15516,000,0002,480,000,0001393/09/19
27744تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001393/09/19
27745تهرانمرزدارانآپارتمانفروش486,500,000312,000,0001393/09/19
27746تهرانمیردامادآپارتمانفروش1526,800,0001,033,600,0001393/09/19
27747تهراننیاورانآپارتمانفروش12014,500,0001,740,000,0001393/09/19
27748تهراننیاورانآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001393/09/19
27749تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش13311,000,0001,463,000,0001393/09/19
27751تهرانولنجکآپارتمانفروش13710,220,0001,400,000,0001393/09/19
27752تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش856,700,000569,500,0001393/09/19
27753تهرانمرزدارانآپارتمانفروش686,400,000435,200,0001393/09/19
27754تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001393/09/19
27755تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1516,000,000906,000,0001393/09/19
27757تهرانگیشاآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001393/09/19
27758تهرانمرزدارانآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393/09/19
27760تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانفروش877,000,000609,000,0001393/09/19
27761تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش12210,660,0001,300,000,0001393/09/19
27762تهراننیاورانآپارتمانفروش12810,000,0001,280,000,0001393/09/19
27869تهراناستاد معینآپارتمانفروش1001,850,000185,000,0001393/09/19
Page top