جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,537 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38015تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش655,100,000331,500,0001393-12-23
38016تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001393-12-23
38017تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001393-12-23
38018تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1004,550,000455,000,0001393-12-23
38019تهرانجردن - سایهآپارتمانفروش1008,300,000830,000,0001393-12-23
38020تهرانجلفاآپارتمانفروش2005,500,0001,100,000,0001393-12-23
38021تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش1094,800,000523,200,0001393-12-23
38022تهرانجلفاآپارتمانفروش905,666,000510,000,0001393-12-23
38023تهرانجلفاآپارتمانفروش1725,116,000880,000,0001393-12-23
38024تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش15011,500,0001,725,000,0001393-12-23
38025تهراندروسآپارتمانفروش1648,500,0001,394,000,0001393-12-23
38026تهراندولت - قناتآپارتمانفروش11712,000,0001,404,000,0001393-12-23
38027تهراندولتآپارتمانفروش1279,000,0001,143,000,0001393-12-23
38028تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393-12-23
38029تهراندولتآپارتمانفروش83590,000490,000,0001393-12-23
38031تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001393-12-23
38032تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001393-12-23
38033تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش11211,000,0001,232,000,0001393-12-23
38034تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001393-12-23
38035تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش929,500,000874,000,0001393-12-23
38036تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش5611,500,000644,000,0001393-12-23
38037تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1359,500,0001,282,500,0001393-12-23
38038تهرانستارخان - شادمانآپارتمانفروش974,700,000455,900,0001393-12-23
38039تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش803,187,000255,000,0001393-12-23
38040تهرانرودکی شمالیآپارتمانفروش904,300,000387,000,0001393-12-23
38041تهرانستارخانآپارتمانفروش1053,500,000367,500,0001393-12-23
38042تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001393-12-23
38043تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1087,250,000783,000,0001393-12-23
38044تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش786,500,000507,000,0001393-12-23
38046تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001393-12-23
Page top