جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 26,386 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
30939تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش12016,000,0001,920,000,0001393-10-17
30940تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش804,375,000350,000,0001393-10-17
30941تهرانستارخانآپارتمانفروش864,700,000404,200,0001393-10-17
30942تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش956,200,000589,000,0001393-10-17
30944تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1147,500,000855,000,0001393-10-17
30945تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش928,500,000782,000,0001393-10-17
30946تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش17515,000,0002,625,000,0001393-10-17
30947تهرانفرمانیهآپارتمانفروش30013,000,0003,900,000,0001393-10-17
30948تهرانمیردامادآپارتمانفروش1599,100,0001,446,900,0001393-10-17
30949تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش854,150,000350,000,0001393-10-17
30950تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001393-10-17
30951تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-10-17
30952تهراننیاورانآپارتمانفروش668,500,000561,000,0001393-10-17
30953تهرانقلهکآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001393-10-17
30955تهرانولنجکآپارتمانفروش909,400,000846,000,0001393-10-17
30956تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20030,000,0006,000,000,0001393-10-17
30957تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1687,500,0001,260,000,0001393-10-17
30958تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش2174,500,000976,500,0001393-10-17
31044ورامینورامینآپارتمانفروش70کارشناسیکارشناسی1393-10-17
30781تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش1639,000,0001,467,000,0001393-10-16
30782تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش684,500,000306,000,0001393-10-16
30780تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1666,500,0001,079,000,0001393-10-16
30783تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش853,900,000331,500,0001393-10-16
30784تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1105,100,000561,000,0001393-10-16
30785تهرانازگلآپارتمانفروش1305,600,000728,000,0001393-10-16
30786تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش435,500,000236,500,0001393-10-16
30787تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش684,700,000320,000,0001393-10-16
30788تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1006,250,000625,000,0001393-10-16
30789تهرانباغ فیضآپارتمانفروش724,800,000345,600,0001393-10-16
30790تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1254,500,000562,500,0001393-10-16
Page top