جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,307 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28814تهرانازگلآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001393/09/29
28815تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش675,000,000335,000,0001393/09/29
28816تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393/09/29
28817تهراناقدسیهآپارتمانفروش817,700,000623,700,0001393/09/29
28818تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1085,900,000637,200,0001393/09/29
28820تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش584,140,000240,000,0001393/09/29
28821تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1606,000,000960,000,0001393/09/29
28822تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001393/09/29
28823تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش503,600,000180,000,0001393/09/29
28824تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001393/09/29
28825تهراناقدسیهآپارتمانفروش10013,000,0001,300,000,0001393/09/29
28826تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش753,470,000260,000,0001393/09/29
28827تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش944,735,000445,090,0001393/09/29
28828تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش844,050,000340,000,0001393/09/29
28829تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش825,200,000426,400,0001393/09/29
28830تهرانامیرآبادآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/09/29
28831تهرانازگلآپارتمانفروش1277,500,000952,500,0001393/09/29
28832تهرانالهیهآپارتمانفروش20020,000,0004,000,000,0001393/09/29
26009آملدریای 67آپارتمانفروش801,250,000100,000,0001393/09/28
28518تهران202 غربی آپارتمانفروش774,100,000320,000,0001393/09/27
28528تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش19514,000,0002,730,000,0001393/09/27
28529تهرانستارخانآپارتمانفروش675,800,000388,600,0001393/09/27
28530تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001393/09/27
28531تهرانستارخانآپارتمانفروش1014,500,000454,500,0001393/09/27
28532تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش755,300,000397,500,0001393/09/27
28533تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1055,900,000619,500,0001393/09/27
28534تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001393/09/27
28537تهرانطرشتآپارتمانفروش1154,700,000540,500,0001393/09/27
28538تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1013,600,000363,600,0001393/09/27
28541تهرانفرمانیهآپارتمانفروش18412,500,0002,300,000,0001393/09/27
Page top