جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,157 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28051تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13011,500,0001,495,000,0001393/09/23
28052تهرانقیطریهآپارتمانفروش647,200,000460,800,0001393/09/23
28055تهرانکامرانیهآپارتمانفروش21219,000,0004,028,000,0001393/09/23
28056تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001393/09/23
28058تهراننیاورانآپارتمانفروش1289,800,0001,254,400,0001393/09/23
28060تهرانقیطریهآپارتمانفروش11014,000,0001,540,000,0001393/09/23
28062تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش8616,500,0001,419,000,0001393/09/23
28063تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1104,500,000495,000,0001393/09/23
28064تهرانکاشانکآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393/09/23
28065تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393/09/23
28069تهرانازگلآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/09/23
28070تهرانازگلآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001393/09/23
28071تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393/09/23
28072تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001393/09/23
28075تهراناقدسیهآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393/09/23
28076تهرانالهیهآپارتمانفروش21511,500,0002,472,500,0001393/09/23
28077تهراناقدسیهآپارتمانفروش1126,800,000761,600,0001393/09/23
28078تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش783,800,000296,400,0001393/09/23
28079تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش934,800,000446,400,0001393/09/23
28080تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1804,800,000864,000,0001393/09/23
28083تهراناقدسیهآپارتمانفروش946,900,000648,600,0001393/09/23
28084تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش859,500,000807,500,0001393/09/23
28085تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1296,200,000799,800,0001393/09/23
28087تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش834,450,000369,350,0001393/09/23
28088تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393/09/23
28089تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393/09/23
28090تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش656,950,000450,000,0001393/09/23
28091تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش846,500,000546,000,0001393/09/23
28092تهرانپونکآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393/09/23
28094تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393/09/23
Page top