جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,903 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28829تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش825,200,000426,400,0001393/09/29
28830تهرانامیرآبادآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/09/29
28831تهرانازگلآپارتمانفروش1277,500,000952,500,0001393/09/29
28832تهرانالهیهآپارتمانفروش20020,000,0004,000,000,0001393/09/29
26009آملدریای 67آپارتمانفروش801,250,000100,000,0001393/09/28
28518تهران202 غربی آپارتمانفروش774,100,000320,000,0001393/09/27
28528تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش19514,000,0002,730,000,0001393/09/27
28529تهرانستارخانآپارتمانفروش675,800,000388,600,0001393/09/27
28530تهرانهمایون شهرآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001393/09/27
28531تهرانستارخانآپارتمانفروش1014,500,000454,500,0001393/09/27
28532تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش755,300,000397,500,0001393/09/27
28533تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1055,900,000619,500,0001393/09/27
28534تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001393/09/27
28537تهرانطرشتآپارتمانفروش1154,700,000540,500,0001393/09/27
28538تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1013,600,000363,600,0001393/09/27
28541تهرانفرمانیهآپارتمانفروش18412,500,0002,300,000,0001393/09/27
28543تهراندریان نوآپارتمانفروش1205,200,000624,000,0001393/09/27
28544تهرانگیشاآپارتمانفروش855,900,000501,500,0001393/09/27
28545تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393/09/27
28546تهرانگیشاآپارتمانفروش1376,500,000890,500,0001393/09/27
28548تهرانمرزدارانآپارتمانفروش784,800,000374,400,0001393/09/27
28549تهرانمرزدارانآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001393/09/27
28552تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش22512,500,0002,812,500,0001393/09/27
28553تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001393/09/27
28558تهرانقیطریهآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/09/27
28559تهرانقیطریهآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001393/09/27
28561تهرانستارخانآپارتمانفروش604,200,000251,000,0001393/09/27
28562تهرانکاشانکآپارتمانفروش23014,000,0003,220,000,0001393/09/27
28563تهراننیاورانآپارتمانفروش9311,500,0001,069,500,0001393/09/27
28564تهراننیاورانآپارتمانفروش1247,200,000892,800,0001393/09/27
Page top