جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,157 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29917تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001393/10/09
29918تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17511,000,0001,925,000,0001393/10/09
29919تهرانشهرک غربآپارتمانفروش607,800,000468,000,0001393/10/09
29920تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1114,000,000444,000,0001393/10/09
29922تهرانکامرانیهآپارتمانفروش2038,000,0001,624,000,0001393/10/09
29924تهرانمرزدارانآپارتمانفروش916,300,000573,300,0001393/10/09
29925تهرانمرزدارانآپارتمانفروش864,200,000361,200,0001393/10/09
29926تهرانمیردامادآپارتمانفروش15610,000,0001,560,000,0001393/10/09
29929تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001393/10/09
29930تهراناقدسیهآپارتمانفروش1056,600,000693,000,0001393/10/09
29932تهراننیاورانآپارتمانفروش9317,000,0001,581,000,0001393/10/09
29933تهراندروسآپارتمانفروش2158,500,0001,827,500,0001393/10/09
29934تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش805,300,000424,000,0001393/10/09
29935تهرانستارخانآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393/10/09
29936تهرانولنجکآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001393/10/09
29937تهرانولنجکآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001393/10/09
29938تهراندولتآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001393/10/09
29939تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش16113,000,0002,093,000,0001393/10/09
29940تهرانسوهانکآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001393/10/09
29941تهرانصادقیهآپارتمانفروش735,300,000386,900,0001393/10/09
29942تهرانقلهکآپارتمانفروش946,700,000629,800,0001393/10/09
29943تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1268,000,0001,008,000,0001393/10/09
29944تهرانکامرانیهآپارتمانفروش2509,000,0002,250,000,0001393/10/09
29945تهراننیاورانآپارتمانفروش1308,200,0001,066,000,0001393/10/09
29966تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001393/10/09
29967تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش737,500,000547,500,0001393/10/09
29968تهرانقیطریهآپارتمانفروش21712,000,0002,604,000,0001393/10/09
29969تهرانمیردامادآپارتمانفروش1839,500,0001,738,500,0001393/10/09
29971تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش21020,000,0004,200,000,0001393/10/09
29973تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001393/10/09
Page top