جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31748تهرانشهرک غربآپارتمانفروش19211,000,0002,112,000,0001393/10/23
31746تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانفروش1107,200,000792,000,0001393/10/23
31747تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14012,000,0001,680,000,0001393/10/23
31745تهرانونک - توانیرآپارتمانفروش2456,000,0001,470,000,0001393/10/23
23679تهراندامپزشکیآپارتمانفروش632,860,000180,000,0001393/10/23
31627بندرانزلیپاسدارانآپارتمانفروش1802,500,000450,000,0001393/10/22
31520تهرانآجودانیهآپارتمانفروش21012,000,0002,520,000,0001393/10/22
31521تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش944,500,000423,000,0001393/10/22
31522تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001393/10/22
31523تهراناشرفی - شهرک نفتآپارتمانفروش965,350,000513,600,0001393/10/22
31524تهراناشرفی - شهرک نفتآپارتمانفروش584,090,000237,220,0001393/10/22
31525تهراناقدسیهآپارتمانفروش786,000,000468,000,0001393/10/22
31526تهراناقدسیهآپارتمانفروش1035,700,000587,100,0001393/10/22
31527تهرانالهیه - گلنازآپارتمانفروش16012,200,0001,952,000,0001393/10/22
31528تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001393/10/22
31529تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1105,300,000583,000,0001393/10/22
31530تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش753,600,000270,000,0001393/10/22
31531تهرانحکیمیهآپارتمانفروش644,100,000262,400,0001393/10/22
31532تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001393/10/22
31533تهراندولتآپارتمانفروش10010,500,0001,050,000,0001393/10/22
31534تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش12510,500,0001,312,500,0001393/10/22
31536تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش6011,000,000660,000,0001393/10/22
31537تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش946,500,000611,000,0001393/10/22
31538تهراناشرفی - تیراژهآپارتمانفروش854,700,000399,500,0001393/10/22
31539تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش645,600,000358,400,0001393/10/22
31541تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش538,800,000470,000,0001393/10/22
31543تهراناقدسیهآپارتمانفروش1177,500,000877,500,0001393/10/22
31546تهرانقنات کوثرآپارتمانفروش763,200,000243,200,0001393/10/22
31552تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش1318,300,0001,087,300,0001393/10/22
31556تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001393/10/22
Page top