جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,904 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85513تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1606,000,00060,000,0001395/06/29
85509تهراندوراهی فلهکآپارتمانرهن80120,000,0001395/06/29
85508تهرانچیذریآپارتمانرهن و اجاره1274,000,000100,000,0001395/06/29
85507تهرانحکمتآپارتمانرهن و اجاره953,000,00050,000,0001395/06/29
85505تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره92100,000140,000,0001395/06/29
85503تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00030,000,0001395/06/29
85502تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1703,000,000100,000,0001395/06/29
85501تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره804,000,000100,000,0001395/06/29
85500تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن95120,000,0001395/06/29
85499تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1703,000,00025,000,0001395/06/29
85498تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1453,000,00060,000,0001395/06/29
85497تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1361,500,00030,000,0001395/06/29
85496تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن و اجاره751,500,00030,000,0001395/06/29
85494تهرانسعادت آباد آپارتمانرهن و اجاره1879,000,000100,000,0001395/06/29
85492تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن65110,000,0001395/06/29
85491تهرانمیدان فرهنگآپارتمانرهن و اجاره1305,500,00050,000,0001395/06/29
85490تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره782,100,00030,000,0001395/06/29
85489تهرانباغ فردوسآپارتمانرهن و اجاره2106,000,000150,000,0001395/06/29
85488تهرانجردن - ناهیدآپارتمانرهن و اجاره1258,000,00050,000,0001395/06/29
85484تهرانپور ابتهاجآپارتمانرهن و اجاره2076,500,00050,000,0001395/06/29
85483تهراندروسآپارتمانرهن120130,000,0001395/06/29
85481تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00040,000,0001395/06/29
85480تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000200,000,0001395/06/29
85479تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1032,500,00030,000,0001395/06/29
85478تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2257,000,000200,000,0001395/06/29
83608تهراندولت - نشاطآپارتمانرهن و اجاره721,700,000200,000,0001395/06/29
85473تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1363,200,00040,000,0001395/06/29
85474تهرانبلور 24 متریآپارتمانرهن و اجاره1222,500,000100,000,0001395/06/29
85477تهرانقنات کوثرآپارتمانرهن و اجاره901,100,00015,000,0001395/06/29
85476تهرانوفادار شرقیآپارتمانرهن و اجاره901,100,00020,000,0001395/06/29
Page top