جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,364 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31593تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1086,800,000734,400,0001393/10/22
31610تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش734,000,000290,000,0001393/10/22
31371تهرانآجودانیهآپارتمانفروش32013,000,0004,160,000,0001393/10/21
31372تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش877,500,000652,500,0001393/10/21
31373تهرانازگلآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001393/10/21
31374تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393/10/21
31375تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1175,300,000620,100,0001393/10/21
31376تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش14015,000,0002,100,000,0001393/10/21
31377تهرانالهیهآپارتمانفروش33230,000,0009,960,000,0001393/10/21
31379تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393/10/21
31381تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش888,200,000721,600,0001393/10/21
31382تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش906,400,000576,000,0001393/10/21
31383تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش804,100,000328,000,0001393/10/21
31384تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش573,100,000176,700,0001393/10/21
31385تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش566,300,000352,800,0001393/10/21
31387تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش965,200,000500,000,0001393/10/21
31388تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش753,200,000240,000,0001393/10/21
31389تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001393/10/21
31390تهراناقدسیهآپارتمانفروش1355,000,000675,000,0001393/10/21
31393تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش1189,200,0001,085,600,0001393/10/21
31394تهراندروس - فکوریانآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393/10/21
31395تهراندروسآپارتمانفروش12011,000,0001,320,000,0001393/10/21
31397تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش2289,000,0002,052,000,0001393/10/21
31398تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001393/10/21
31399تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش11710,500,0001,228,500,0001393/10/21
31400تهرانپونکآپارتمانفروش865,800,000498,800,0001393/10/21
31401تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش944,800,000451,200,0001393/10/21
31402تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1057,800,000819,000,0001393/10/21
31403تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001393/10/21
31404بندرانزلیپارک ساحلیآپارتمانفروش70210,000,0001393/10/21
Page top