جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
34596تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش27012,500,0003,375,000,0001393/11/19
34597تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانفروش11614,000,0001,624,000,0001393/11/19
34642تبریزایل گلیآپارتمانفروش872,415,000210,000,0001393/11/19
34643مراغهشهید بهشتیآپارتمانفروش10013,000,000135,000,0001393/11/19
34645تبریزولیعصرآپارتمانرهن و اجاره1201,200,00040,000,0001393/11/19
34646تهرانپیروزی - شکوفهآپارتمانفروش743,300,000245,000,0001393/11/19
34647تبریزدارایی دومآپارتمانرهن و اجاره60200,00035,000,0001393/11/19
34657تهرانجیحون - مرتضویآپارتمانفروش522,750,000143,000,0001393/11/19
34718تهرانخيابان بخاراييآپارتمانفروش912,000,000182,000,0001393/11/19
34751تهرانکریمخانآپارتمانفروش924,500,000414,000,0001393/11/19
34550شهریاراندیشه فاز 4آپارتمانفروش981,650,000161,700,0001393/11/18
34551تهرانمیدان غیاثیآپارتمانفروش593,200,000189,000,0001393/11/18
34385تهرانتهران نو آپارتمانفروش773,100,000238,700,0001393/11/16
34376تهران پیروزی - پورمندآپارتمانفروش783,600,000285,000,0001393/11/16
32797ریشهید رجاییآپارتمانفروش702,250,000157,000,0001393/11/14
32940پردیسفاز 11 - پردیسآپارتمانفروش861,375,00085,000,0001393/11/14
34168تبریزورزشآپارتمانرهن و اجاره1151,00045,000,0001393/11/14
34169تهران196غربیآپارتمانفروش723,500,000250,000,0001393/11/14
34071کرجیاسرآپارتمانفروش10086,000,0008,600,0001393/11/13
34085کرجمهرشهرآپارتمانرهن و اجاره103500,00030,000,0001393/11/13
33993کرجشهرک ارم آپارتمانرهن و اجاره90300,00010,000,0001393/11/12
33787تهرانآجودانیهآپارتمانفروش16410,400,0001,705,600,0001393/11/12
33788تهرانکاشانی - بلوار تعاونآپارتمانفروش933,800,000353,400,0001393/11/12
33789تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393/11/12
33790تهرانازگلآپارتمانفروش956,100,000580,000,0001393/11/12
33791تهرانازگلآپارتمانفروش926,500,000600,000,0001393/11/12
33792تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانفروش934,500,000418,500,0001393/11/12
33794تهراناقدسیهآپارتمانفروش655,850,000380,000,0001393/11/12
33795تهراناقدسیهآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001393/11/12
33796تهرانالهیهآپارتمانفروش21015,000,0003,150,000,0001393/11/12
Page top