جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,779 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
30739تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1267,000,000880,000,0001393/10/15
30740تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1407,000,000980,000,0001393/10/15
30750تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش654,200,000273,000,0001393/10/15
30753تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1284,750,000608,000,0001393/10/15
30772کرجعظیمیهآپارتمانرهن15090,000,0001393/10/15
30671کرجبلوار شهيد چمرانآپارتمانفروش1351,100,000148,500,0001393/10/14
30429تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393/10/14
30469تهرانآجودانیهآپارتمانفروش26510,000,0002,650,000,0001393/10/14
30606تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش603,100,000186,000,0001393/10/14
30652تهراننارمک - سمنگانآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001393/10/14
30421تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1316,200,000812,200,0001393/10/13
30422تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393/10/13
30423تهراننیاورانآپارتمانفروش1859,000,0001,665,000,0001393/10/13
14852کرجفردیس شمالی آپارتمانفروش5542,000,0001393/10/13
15566تهرانیافت آباد آپارتمانفروش592,000,000122,000,0001393/10/13
20009تهرانشهرانآپارتمانفروش505,200,000260,000,0001393/10/13
26361تهرانمطهریآپارتمانمعاوضه1336,000,000838,000,0001393/10/13
30424تهرانونک - خدامیآپارتمانفروش18510,000,000850,000,0001393/10/13
30425تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1014,450,000450,000,0001393/10/13
30426تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001393/10/13
30427تهرانازگلآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393/10/13
30428تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1014,200,000424,200,0001393/10/13
30430تهراناقدسیهآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393/10/13
30431تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش944,500,000423,000,0001393/10/13
30432تهراناقدسیهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393/10/13
30441تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش607,300,000438,000,0001393/10/13
30442تهراننیاورانآپارتمانفروش686,300,000428,400,0001393/10/13
30444تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1234,500,000553,500,0001393/10/13
30445تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش605,650,000339,000,0001393/10/13
30446تهرانازگلآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/10/13
Page top