جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,078 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
35670اصفهانکاوهآپارتمانرهن و اجاره100600,0007,000,0001393/11/28
35672اصفهانکاوهآپارتمانفروش89220,000,000220,000,0001393/11/28
35463تهرانجیحونآپارتمانفروش522,750,000143,000,0001393/11/27
35528مشهدقاسم آبادآپارتمانفروش80125,000,0001393/11/27
35229کرجفردیس آپارتمانفروش851,400,000119,000,0001393/11/26
35383تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1417,000,000987,000,0001393/11/26
35349تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش937,800,000725,400,0001393/11/26
35350تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش835,400,000448,200,0001393/11/26
35351تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001393/11/26
35352تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1687,000,0001,176,000,0001393/11/26
35353تهرانازگلآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393/11/26
35354تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1355,400,000729,000,0001393/11/26
35355تهرانباغ فیضآپارتمانفروش884,900,000431,200,0001393/11/26
35356تهراناقدسیهآپارتمانفروش856,700,000569,500,0001393/11/26
35357تهراناقدسیهآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001393/11/26
35359تهرانسیندخت شمالیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001393/11/26
35360تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش615,300,000323,300,0001393/11/26
35361تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001393/11/26
35362تهرانپاسداران - سروستانآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001393/11/26
35363تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش865,200,000447,200,0001393/11/26
35366تهرانجردن - ناهیدآپارتمانفروش13610,000,0001,136,000,0001393/11/26
35367تهرانجلفاآپارتمانفروش1155,700,000655,500,0001393/11/26
35368تهرانجردنآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001393/11/26
35369تهرانجلفاآپارتمانفروش2116,500,0001,372,500,0001393/11/26
35370تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش7512,000,000900,000,0001393/11/26
35371تهراندروس - یارمحمدیآپارتمانفروش848,300,000697,200,0001393/11/26
35372تهراندولت - دیباجیآپارتمانفروش9612,500,0001,200,000,0001393/11/26
35373تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001393/11/26
35374تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1066,605,000700,000,0001393/11/26
35375تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش848,500,000714,000,0001393/11/26
Page top