جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,183 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37546تهرانجردنآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001393/12/16
37547تهرانجردنآپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001393/12/16
37548تهرانجردن - فرزانآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001393/12/16
37550تهراندولتآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001393/12/16
37551تهراندولتآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001393/12/16
37552تهراندولتآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001393/12/16
37553تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1786,500,0001,621,750,0001393/12/16
37554تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش14513,000,0001,885,000,0001393/12/16
37555تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001393/12/16
37556تهراندریان نوآپارتمانفروش1354,700,000635,000,0001393/12/16
37557تهرانستارخانآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393/12/16
37558تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش723,541,000255,000,0001393/12/16
37559تهرانستارخانآپارتمانفروش665,000,000330,000,0001393/12/16
37560تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش974,500,000436,500,0001393/12/16
37561تهرانستارخانآپارتمانفروش1564,200,000655,200,0001393/12/16
37563تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001393/12/16
37564تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش715,900,000420,000,0001393/12/16
37565تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393/12/16
37566تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1117,200,000800,000,0001393/12/16
37567تهرانشهرک غربآپارتمانفروش798,000,000632,000,0001393/12/16
37568تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001393/12/16
37435تهرانجردنآپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001393/12/14
37436تهرانجردن - فرزانآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001393/12/14
37437تهراندروسآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001393/12/14
37393تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1305,769,000750,000,0001393/12/14
37394تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش954,100,000389,500,0001393/12/14
37395تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش733,975,000290,000,0001393/12/14
37396تهرانسازمان برنامه آپارتمانفروش945,800,000545,200,0001393/12/14
37397تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش845,750,000483,000,0001393/12/14
37398تهرانآجودانیهآپارتمانفروش6410,000,000640,000,0001393/12/14
Page top