جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,021 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37852تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1258,200,0001,025,000,0001393/12/19
37853تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001393/12/19
37855تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش19410,000,0001,940,000,0001393/12/19
37657تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001393/12/17
37658تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش836,600,000550,000,0001393/12/17
37659تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1537,700,0001,178,100,0001393/12/17
37660تهرانشهرک غربآپارتمانفروش798,000,000632,000,0001393/12/17
37661تهرانگلناز شمالیآپارتمانفروش585,000,000290,000,0001393/12/17
37662تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1724,000,000688,000,0001393/12/17
37664تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش12011,600,0001,400,000,0001393/12/17
37665تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001393/12/17
37668تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش756,150,000460,000,0001393/12/17
37669تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش804,300,000344,000,0001393/12/17
37670تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001393/12/17
37671تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1317,650,0001,002,150,0001393/12/17
37672تهرانمرزدارانآپارتمانفروش935,750,000534,750,0001393/12/17
37673تهرانمرزدارانآپارتمانفروش676,000,000402,000,0001393/12/17
37674تهرانمرزدارانآپارتمانفروش654,500,000292,500,0001393/12/17
37675تهرانمیردامادآپارتمانفروش10710,000,0001,070,000,0001393/12/17
37677تهرانمیردامادآپارتمانفروش5611,000,000616,000,0001393/12/17
37679تهراننیاورانآپارتمانفروش508,500,000425,000,0001393/12/17
37680تهرانولنجک - فرد هاآپارتمانفروش13613,600,0001,849,600,0001393/12/17
37681تهرانآجودانیهآپارتمانفروش2059,000,0001,850,000,0001393/12/17
37682تهرانجردنآپارتمانفروش1647,300,0001,200,000,0001393/12/17
37683تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش2107,500,0001,575,000,0001393/12/17
37684تهرانآجودانیهآپارتمانفروش18110,000,0001,810,000,0001393/12/17
37686تهراننیاورانآپارتمانفروش2119,800,0002,067,800,0641393/12/17
37687تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1348,500,0001,139,000,0001393/12/17
37688تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش16311,500,0001,874,499,9681393/12/17
37690تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001393/12/17
Page top