جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38566تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394/01/18
38567تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش25025,000,0001394/01/18
38568تهرانسعادت آباد - بهرودآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001394/01/18
38569تهراننیاورانآپارتمانفروش12012,000,0001,440,000,0001394/01/18
38570تهرانآجودانیهآپارتمانفروش28014,000,0003,920,000,0001394/01/18
38572تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش975,670,000550,000,0001394/01/18
38573تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001394/01/18
38625تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش17010,000,0001,700,000,0001394/01/18
38622تهراندزآشیبآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394/01/18
38621تهراندروسآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394/01/18
38620تهرانجردن - عاطفی شرقیآپارتمانفروش926,800,000625,600,0001394/01/18
38619تهراندارآبادآپارتمانفروش846,500,000546,000,0001394/01/18
38618تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001394/01/18
38617تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001394/01/18
38616تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش684,000,000272,000,0001394/01/18
38615تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش1084,100,000442,800,0001394/01/18
38614تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001394/01/18
38613تهرانتهران نوآپارتمانفروش703,920,000275,000,0001394/01/18
38599تهرانپیروزیآپارتمانفروش823,250,000265,000,0001394/01/18
38600تهرانپیروزی - 10 فروردینآپارتمانفروش752,650,000200,000,0001394/01/18
38602تهرانتهران نوآپارتمانفروش833,000,000249,000,0001394/01/18
38603تهرانحکیمیهآپارتمانفروش885,100,000448,800,0001394/01/18
38606تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1284,400,000570,000,0001394/01/18
38608تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش895,700,000507,300,0001394/01/18
38609تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001394/01/18
38610تهرانتهران نوآپارتمانفروش923,500,000322,000,0001394/01/18
38611تهرانتهران نوآپارتمانفروش623,090,000192,000,0001394/01/18
38612تهرانتهران نوآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394/01/18
38631کرجخرمدشتآپارتمانفروش100750,00075,000,0001394/01/18
38630کرجگلشهرآپارتمانفروش851,250,000108,000,0001394/01/18
Page top