جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,373 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38679تهرانمحمودیهآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394/01/19
38678تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش855,529,000470,000,0001394/01/19
38677تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001394/01/19
38675تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش687,800,000530,400,0001394/01/19
38674تهرانکریمخانآپارتمانفروش1105,100,000561,000,0001394/01/19
38673تهرانکریمخانآپارتمانفروش1703,823,000650,000,0001394/01/19
38672تهرانجیحونآپارتمانفروش492,770,000136,000,0001394/01/19
38671تهرانقیطریهآپارتمانفروش11011,000,0001,210,000,0001394/01/19
38670تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1088,500,000918,000,0001394/01/19
38668تهرانزعفرانیه - نیازادهآپارتمانفروش7512,000,000900,000,0001394/01/19
38667تهرانبلوار دادمانآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001394/01/19
38664تهرانفلامک شمالیآپارتمانفروش13511,500,0001,552,500,0001394/01/19
38663تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش6712,000,000804,000,0001394/01/19
38662تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش988,500,000833,000,0001394/01/19
38660تهرانظفرآپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001394/01/19
38659تهرانفرمانیهآپارتمانفروش10612,000,0001,272,000,0001394/01/19
38658تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش13311,000,0001,463,000,0001394/01/19
38657تهرانفاطمیآپارتمانفروش1307,100,000923,000,0001394/01/19
38656تهرانسیندخت جنوبیآپارتمانفروش2057,000,0001,435,000,0001394/01/19
38655تهرانظفرآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394/01/19
38654تهرانظفر - بلوار میناآپارتمانفروش11014,000,0001,540,000,0001394/01/19
38653تهرانظفر - دلیریآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394/01/19
38652تهرانشهرک غربآپارتمانفروش937,300,000679,000,0001394/01/19
38651تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانفروش875,300,000461,100,0001394/01/19
38648تهرانطرشتآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394/01/19
38650تهرانعباس آباد - هویزهآپارتمانفروش1477,000,0001,029,000,0001394/01/19
38708تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش12511,000,0001,375,000,0001394/01/19
38707تهرانهفت تیرآپارتمانفروش904,333,000390,000,0001394/01/19
38702تهراننیروی هوایی - چهارمآپارتمانفروش974,000,000390,000,0001394/01/19
38703تهراننیروی هوایی - پنجمآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001394/01/19
Page top