جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 24,863 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38235تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش796,500,000513,500,0001394/01/15
38236تهراناختیاریهآپارتمانفروش113کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38258تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش1007,500,000600,000,0001394/01/15
38257تهراندروسآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001394/01/15
38255تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش874,200,000365,000,0001394/01/15
38252تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش176کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38250تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانفروش2357,200,0001,692,000,0001394/01/15
38286تهرانعباس آبادآپارتمانفروش70کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38285تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001394/01/15
38277تهرانبلوار پاک نژادآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394/01/15
38276تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1426,200,000880,400,0001394/01/15
38275تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394/01/15
38274تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1406,600,000924,000,0001394/01/15
38272تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش877,300,000635,100,0001394/01/15
38261تهرانستارخانآپارتمانفروش1004,300,000430,000,0001394/01/15
38262تهرانستارخانآپارتمانفروش101کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38264تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1409,500,0001,387,000,0001394/01/15
38302تهرانصادقیهآپارتمانفروش895,500,000489,500,0001394/01/15
38298تهرانستارخانآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38297تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1705,000,000850,000,0001394/01/15
38295تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1274,500,000571,500,0001394/01/15
38294تهراندزآشیبآپارتمانفروش1266,200,000781,200,0001394/01/15
38293تهرانپاسداران - ساقدوشآپارتمانفروش828,000,000656,000,0001394/01/15
38287تهرانقیطریهآپارتمانفروش114کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38289تهرانقلهکآپارتمانفروش636,000,000378,000,0001394/01/15
38290تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1437,000,0001,001,000,0001394/01/15
38314شهریارشهرک صدفآپارتمانفروش1252,300,000287,500,0001394/01/15
38312تهراندولتآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001394/01/15
38309تهرانونکآپارتمانفروش987,400,000725,200,0001394/01/15
38308تهرانمیردامادآپارتمانفروش729,030,000650,000,0001394/01/15
Page top