جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,373 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39221تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش22012,500,0002,750,000,0001394/01/25
39222تهرانفرشتهآپارتمانفروش18522,000,0004,070,000,0001394/01/25
39227تهراننیاورانآپارتمانفروش9610,000,000960,000,0001394/01/25
39229تهراننیاورانآپارتمانفروش22013,500,0002,970,000,0001394/01/25
39230تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش20013,000,0001394/01/25
39231تهراننیاورانآپارتمانفروش19012,000,0001394/01/25
39234تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش507,400,000370,000,0001394/01/25
39235تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش14712,500,0001,837,500,0001394/01/25
39237تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1087,800,000842,400,0001394/01/25
39242تهرانولیعصرآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394/01/25
39243تهرانمحمودیهآپارتمانفروش12520,000,0002,500,000,0001394/01/25
39245تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش1109,500,0001,045,000,0001394/01/25
39246تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش9815,500,0001,519,000,0001394/01/25
39247تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش12213,935,0001,700,000,0001394/01/25
39248تهرانهفت تیرآپارتمانفروش906,200,000558,000,0001394/01/25
39249تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/01/25
39250تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش656,500,000422,500,0001394/01/25
39254تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش903,600,000324,000,0001394/01/25
39256تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانفروش713,900,000276,900,0001394/01/25
39260تهراننارمکآپارتمانفروش834,900,000406,700,0001394/01/25
39261تهراننارمکآپارتمانفروش633,900,000245,700,0001394/01/25
39263تهرانمیردامادآپارتمانفروش789,500,000741,000,0001394/01/25
39264تهرانمیردامادآپارتمانفروش906,120,000550,000,0001394/01/25
39265تهرانمیردامادآپارتمانفروش1697,000,0001,183,000,0001394/01/25
39266تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش532,735,000145,000,0001394/01/25
39267تهرانخواجه نظام(اجاره دار)آپارتمانفروش703,600,000252,000,0001394/01/25
39270تهرانمطهریآپارتمانفروش687,800,000530,400,0001394/01/25
39271تهرانمطهری - لارستانآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001394/01/25
39272تهرانمرزدارانآپارتمانفروش785,200,000405,600,0001394/01/25
39273تهرانمرزدارانآپارتمانفروش885,350,000471,000,0001394/01/25
Page top