جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,489 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43874تهرانصادقیه - جناحآپارتمانفروش984,300,000421,400,0001394-03-10
43875تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001394-03-10
43876تهرانجشنواره آپارتمانفروش1002,850,000285,000,0001394-03-10
43877تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001394-03-10
43878تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش758,300,000622,500,0001394-03-10
43879تهرانظفرآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001394-03-10
43880تهرانپاسداران - ضرابخانهآپارتمانفروش1665,900,000979,400,0001394-03-10
43882تهرانجردنآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001394-03-10
43884تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش36515,000,0005,475,000,0001394-03-10
43885تهرانشهرک گلدیسانآپارتمانفروش907,200,000648,000,0001394-03-10
43887تهرانظفرآپارتمانفروش2207,500,0001,650,000,0001394-03-10
43888تهرانظفرآپارتمانفروش19811,500,0001394-03-10
43889تهرانپروین اعتصامیآپارتمانفروش675,298,000355,000,0001394-03-10
43890تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش936,000,000558,000,0001394-03-10
43891تهرانفاطمی - گلهاآپارتمانفروش1543,800,000585,200,0001394-03-10
43892تهرانفرشتهآپارتمانفروش23013,478,0003,100,000,0001394-03-10
43893تهرانجهان آراآپارتمانفروش1107,300,000803,000,0001394-03-10
43897تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1304,200,000546,000,0001394-03-10
43898تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1133,500,000395,500,0001394-03-10
43899تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394-03-10
43900تهرانفرشته - شبدیزآپارتمانفروش8510,500,000892,500,0001394-03-10
43902تهرانفرمانیهآپارتمانفروش370کارشناسیکارشناسی1394-03-10
43904تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانفروش22015,000,0003,300,000,0001394-03-10
43905تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1237,317,000900,000,0001394-03-10
43906تهرانونک - سئولآپارتمانفروش1144,500,000513,000,0001394-03-10
43907تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش20022,000,0004,400,000,0001394-03-10
43908تهرانهفت تیرآپارتمانفروش795,000,000395,000,0001394-03-10
43909تهرانقیطریهآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394-03-10
43910تهرانقلهک - یخچالآپارتمانفروش1177,300,0001394-03-10
43911تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1367,800,0001,060,800,0001394-03-10
Page top