جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,489 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43837تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1415,500,000775,500,0001394-03-10
43840تهرانصادقیهآپارتمانفروش9212,000,0001,104,000,0001394-03-10
43841تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش1335,700,000758,100,0001394-03-10
43842تهرانسازمان آبآپارتمانفروش844,800,000403,200,0001394-03-10
43844تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1296,700,000864,300,0001394-03-10
43845تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394-03-10
43846تهرانسوهانکآپارتمانفروش1026,667,000680,000,0001394-03-10
43848تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش823,800,000311,600,0001394-03-10
43849تهرانسردار شمالیآپارتمانفروش684,550,000309,400,0001394-03-10
43850تهرانپاسداران - دشتستانآپارتمانفروش679,800,000656,600,0001394-03-10
43852تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش7510,000,000750,000,0001394-03-10
43853تهرانمیدان کاجآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394-03-10
43854تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش906,300,000567,000,0001394-03-10
43855تهرانسوهانکآپارتمانفروش150کارشناسیکارشناسی1394-03-10
43856تهراندبستانآپارتمانفروش444,773,000210,000,0001394-03-10
43857تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1056,800,000714,000,0001394-03-10
43858تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1253,960,000495,000,0001394-03-10
43859تهرانشیخ بهایی شمالیآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394-03-10
43860تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش624,800,000297,600,0001394-03-10
43861تهراناقدسیهآپارتمانفروش676,100,000408,700,0001394-03-10
43862تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش904,222,000380,000,0001394-03-10
43863تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش644,450,000284,800,0001394-03-10
43864تهرانپیامبر غربیآپارتمانفروش803,950,000316,000,0001394-03-10
43865تهرانپیروزی - نیکنامآپارتمانفروش773,250,000250,000,0001394-03-10
43866تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394-03-10
43869تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش16514,500,0002,392,500,0001394-03-10
43870تهراندارآبادآپارتمانفروش938,800,000818,400,0001394-03-10
43871تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش1539,500,0001,453,500,0001394-03-10
43872تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001394-03-10
43873تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش1065,700,000604,200,0001394-03-10
Page top