جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,464 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40030تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش783,845,000300,000,0001394/02/02
40031تهرانسلمان فارسیآپارتمانفروش503,500,000175,000,0001394/02/02
40033تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش714,900,000347,900,0001394/02/02
40034تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001394/02/02
40035تهرانجردن - ناهیدآپارتمانفروش12712,500,0001394/02/02
40037تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش687,058,000480,000,0001394/02/02
40038تهرانگاندیآپارتمانفروش1569,000,0001,404,000,0001394/02/02
40039تهرانگاندیآپارتمانفروش2508,000,0002,000,000,0001394/02/02
40040تهراننجات الهی (ویلا)آپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394/02/02
40041تهرانکریمخانآپارتمانفروش1874,500,000841,500,0001394/02/02
40042تهرانکریمخانآپارتمانفروش734,109,000300,000,0001394/02/02
40043تهرانآجودانیهآپارتمانفروش31014,000,0001394/02/02
40044تهرانجردن - یزدان پناهآپارتمانفروش1245,700,000706,800,0001394/02/02
40045تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394/02/02
40046تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394/02/02
40049تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394/02/02
40050تهرانازگلآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001394/02/02
40051تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001394/02/02
40052تهرانازگلآپارتمانفروش877,200,000626,400,0001394/02/02
40053تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001394/02/02
40054تهراناشرفی - شهرک نفتآپارتمانفروش976,200,000601,400,0001394/02/02
40055تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش684,000,000272,000,0001394/02/02
40056تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001394/02/02
40057تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1126,800,000761,600,0001394/02/02
40058تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش9313,500,0001,255,500,0001394/02/02
40059تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش903,777,000340,000,0001394/02/02
40060تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1856,000,0001,110,000,0001394/02/02
40061تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001394/02/02
40063تهرانپونکآپارتمانفروش636,500,000409,500,0001394/02/02
40064تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1186,400,000755,200,0001394/02/02
Page top