جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,446 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43977تهراناقدسیهآپارتمانفروش2507,000,0001,750,000,0001394-03-11
43978تهراناقدسیهآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001394-03-11
43980تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1364,500,000612,000,0001394-03-11
43981تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش2006,500,0001,300,000,0001394-03-11
43982تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش764,000,000304,000,0001394-03-11
43983تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش1265,600,000705,600,0001394-03-11
43984تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش584,300,000249,400,0001394-03-11
43985تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش23013,000,0002,990,000,0001394-03-11
43987تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش884,300,000378,400,0001394-03-11
43988تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش986,500,000637,000,0001394-03-11
43993تهرانتهران نوآپارتمانفروش835,200,000431,600,0001394-03-11
43994تهرانتهران نوآپارتمانفروش782,000,000156,000,0001394-03-11
43995تهرانتهرانپارس - سومآپارتمانفروش3758,500,0002,040,000,0001394-03-11
43996تهرانحکیمیهآپارتمانفروش873,300,000287,100,0001394-03-11
43998تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانفروش845,300,000445,200,0001394-03-11
43999تهرانجمالزادهآپارتمانفروش873,300,000287,100,0001394-03-11
44000تهراناقدسیهآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001394-03-11
44001تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1066,000,000636,000,0001394-03-11
44002تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001394-03-11
44003تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش25015,500,0003,875,000,0001394-03-11
44004تهرانشاهین شمالیآپارتمانفروش1205,600,000672,000,0001394-03-11
44005تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانفروش683,820,000260,000,0001394-03-11
44007تهرانگلاب درهآپارتمانفروش1799,500,0001,700,450,0001394-03-11
44008تهراندربند - اسدیآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001394-03-11
44009تهرانگلاب درهآپارتمانفروش1109,500,0001,045,000,0001394-03-11
44010تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش835,900,000395,300,0001394-03-11
44011تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394-03-11
44014تهرانبنی هاشم - پرتویآپارتمانفروش624,800,000297,600,0001394-03-11
44016تهرانجمالزاده - نصرتآپارتمانفروش1733,500,000605,500,0001394-03-11
44018تهرانتجریشآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001394-03-11
Page top