جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 25,259 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86310تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره641,700,00020,000,0001395/07/06
86309رامسرشهید باهنرآپارتمانفروش751,350,000101,000,0001395/07/06
86305تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00030,000,0001395/07/06
86304تهرانافتخاریانآپارتمانرهن و اجاره754,000,00010,000,0001395/07/06
86300تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1022,000,00080,000,0001395/07/06
86298تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره1202,600,00040,000,0001395/07/06
86297تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1703,500,000200,000,0001395/07/06
86296تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1633,000,000100,000,0001395/07/06
86295تهرانگیشاآپارتمانرهن85120,000,0001395/07/06
86294تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1002,300,00040,000,0001395/07/06
86293تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره962,800,00060,000,0001395/07/06
86292تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1602,000,00025,000,0001395/07/06
86291تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره952,500,00030,000,0001395/07/06
86012کرجمهر شهرآپارتمانفروش77110,000,000110,000,0001395/07/06
86257تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1534,000,00060,000,0001395/07/06
86279تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره14010,000,00050,000,0001395/07/06
86272تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره803,200,00040,000,0001395/07/06
86287تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره1052,100,00030,000,0001395/07/06
86285تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1403,800,000100,000,0001395/07/06
86280تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره963,000,00030,000,0001395/07/06
83519تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1002,000,000120,000,0001395/07/06
86278تهرانسلیمی شمالیآپارتمانرهن123190,000,0001395/07/06
86277تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره25012,000,000150,000,0001395/07/06
86276تهرانبهرام جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1455,000,00060,000,0001395/07/06
86274تهرانکاوه شمالیآپارتمانرهن و اجاره2103,700,000200,000,0001395/07/06
86271تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1005,200,00010,000,0001395/07/06
86270تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1326,800,00020,000,0001395/07/06
86268تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره30015,000,000200,000,0001395/07/06
86267تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00070,000,0001395/07/06
86265تهرانآریان محمودیآپارتمانرهن100120,000,0001395/07/06
Page top